Tag Archive for: lap mang nghia hanh

Lắp đặt internet và truyền hình tại huyện Nghĩa Hành | 0971 050 179 Viettel telecom

Lắp đặt internet và truyền hình tại huyện Nghĩa Hành | 0971 050 179

,
Nghĩa Hành là huyện đồng bằng duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi không giáp biển, không có Quốc lộ 1 chạy qua, kinh tế còn mang nặng tính thuần nông, ít có điều kiện thuận lợi để phát triển…