• Privacy Policy
 • Terms and Conditions

MARATHI18.com LOGO

अंतराळ संशोधन निबंध मराठी | Space Research Essay in Marathi

अंतराळ संशोधन निबंध मराठी-Space research essay in marathi

Set 1: अंतराळ संशोधन निबंध मराठी – Space Research Essay in Marathi

गेल्या पन्नास साठ वर्षांमध्ये अंतराळ संशोधनात मानवाने खूप मोठी प्रगती केली आहे. खरोखरच, ज्यांची पूर्वी कल्पनाही करणे अशक्य होते असे अनेक आश्चर्यकारक शोध ह्या काळात लागले. काही वर्षांपूर्वी अंतराळात प्रवास करणे, चंद्रावर जाणे इत्यादी केवळ स्वप्ने आणि कविकल्पना होत्या त्या आज प्रत्यक्षात उतरल्या आहेत.

अंतराळ प्रवासाच्या मोहिमा ४ ऑक्टोबर, १९५७ ह्या दिवसापासून सुरू झाल्या. रशियाने आपले स्पुटनिक १ हे अवकाशयान सुरूवातीला अंतराळात पाठवले. त्यानंतर स्पुटनिक २ ह्या यानातून लायका नामक कुत्री अंतराळात गेली. रशिया आणि अमेरिका ह्यांच्यात त्या काळात नेहमीच चुरस होती. त्यामुळे अमेरिकेनेही एक्स्प्लोरर आणि मरिनर ह्या अवकाशमोहिमा सुरू केल्या. ह्या मोहिमेत पाठवलेल्या यानांमुळे आपल्याला ग्रह, तारे, सूर्य आणि आपल्या पृथ्वीबद्दलची कितीतरी नवी आणि उपयुक्त माहिती आपल्याला कळली. मानवविरहित अवकाशयानांचा शोध लागल्यामुळेच आपण अंतराळविज्ञानात पुढले पाऊल टाकू शकलो.

अमेरिकेने रेंजर आणि सर्व्हेयर ही मानवविरहित याने अवकाशात पाठवली. त्याच वेळेस युरी गागारीन हा रशियन माणूस अवकाशात जाऊन पृथ्वीभोवती फे-या मारून आला. त्यानंतर २९ जुले, १९६९ रोजी अमेरिकेचे नील आर्मस्ट्रॉन्ग आणि एडविन आल्ड्रीन हे अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवण्यात यशस्वी झाले. संपूर्ण मानवजातीला गौरव वाटावा अशीच ही कामगिरी होती.

त्यानंतरच्या काळात बरीच अवकाशयाने अंतराळात पाठवली गेली. ह्या सर्व अवकाशयानांनी खूप संशोधन केले. त्यामुळे अंतराळात चालणे, खराब झालेल्या अवकाशयानांची दुरूस्ती करणे हे सगळे शक्य झाले. स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हा पहिला भारतीय अंतराळवीर सोयूज टी-२ ह्या रशियन अवकाशयानातून गेला आणि अंतराळात ८ दिवस राहिला. ते १९८४ साल होते.

भारतातही इस्रो ही संस्था अंतराळ संशोधनाचे कार्य करीत आहे. ह्या सर्व मोहिमांनी अंतराळातील अनेक रहस्ये उघड केली. ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य आणि आकाशगंगा ह्याविषयी भरपूर ज्ञान आपल्याला आता मिळाले आहे. मागील वर्षी आपण मंगळावर यान पाठवले. त्या यानाने मंगळ ग्रहाची असंख्य छायाचित्रे घेतली. तिथे भविष्यकाळात मानवाने वस्ती केली तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

कृत्रिम उपग्रह अंतराळात सोडणे ही एक महत्वाची गोष्ट ह्या संशोधनामुळे घडली. त्यामुळे हवामानाचे अंदाज अचूकपणे सांगता येऊ लागले. इंटरनेटचे जाळे, मोबाईल यंत्रणा ही सर्व ह्या कृत्रिम उपग्रहांवरच चालते म्हणूनच अंतराळ विज्ञानाचे खूप महत्व आहे.

कल्पना चावला आणि सुनिता विल्यम्स ह्या भारतीय वंशाच्या दोन अंतराळवीर महिलांनीही ह्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. असे हे अंतराळ संशोधन. कुणास ठाऊक पुढील काही दशकांनंतर आपण चंद्रावर वसाहतीही केल्या असतील.

Set 2: अंतराळ संशोधन निबंध मराठी – Space Research Essay in Marathi

मागील चार-पाच दशकांपासून अंतराळ विज्ञानात खूप प्रगती झाली आहे. आणि अनेक गोष्टींचा शोध लागला आहे. हे शोध खरोखरच खूप आश्चर्यकारक आहेत. काही काळापूर्वी अंतराळप्रवास आणि अंतराळावर विजय मिळविण्याची जी स्वप्ने होती ती आज प्रत्यक्षात साकार होत आहेत. अंतराळ प्रवासाची ही विजय मोहीम ४ ऑक्टोबर १९५७ पासून सुरू झाली. रशियाने आपले स्पुटनिक-१ हे अवकाशयान प्रथमच अंतराळात पाठविले तेव्हा स्पुटनिक-२ मध्ये प्रथमच ‘लायका’ नामक कुत्रीला अंतराळात पाठविण्यात आले. दुसरीकडे अमेरिकेने एक्सप्लोरर आणि मरिनर अवकाशयानांची एक शृंखलाच सुरू केली. या अंतराळ शृंखला आणि यानांनी ग्रह, सूर्य आणि आपल्या पृथ्वीविषयी किती तरी नवीन व उपयोगी गोष्टी आपणास कळविल्या. मानवरहित अवकाशयाने व त्यासंबंधीच्या शोधामुळे आपल्या अंतराळ ज्ञानाचा आश्चर्यकारक विस्तार झाला.

रशियाने सर्वप्रथम युरी गागारीनला अंतराळात थेट पाठविले. टेलिसकोवा ही कृत्रिम उपग्रहाद्वारे अंतराळात जाणारी पहिली महिला रशियाचीच होती. सुरुवातीला आघाडीवर असणाऱ्या रशियाला अमेरिकेने मागे टाकले. अमेरिकेने आपल्या मयुरी, जेमिनी आणि अपोलो यानांच्या शृंखलेद्वारे ते सर्व काही करून दाखविले जे पूर्वी अशक्य वाटत होते. तत्पूर्वी अमेरिकेने आपल्या मानवरहित रेंजर आणि सर्व्हेयर या यानांना अंतराळात पाठविले होते. २९ जुलै १९६९ रोजी अमेरिकेचे नील आर्मस्ट्राँग आणि एडविन आल्ड्रिन हे अंतराळावीर चंद्रावर उतरण्यात यशस्वी झाले. संपूर्ण मानवजातीला गौरवास्पद वाटावे असे हे यश होते. अंतराळ संशोधनाने साध्य केलेले हे यश फार मोठे आहे. रशिया ल्यूनार-१७ हे अवकाश यान चंद्रावर पाठविण्यात यशस्वी झाले.

अमेरिकन पायोनियर-१० हे असे पहिले अवकाशयान होते. ज्याने गुरू ग्रहाची अगदी जवळून छायाचित्रे घेऊन ती पृथ्वीवर पाठविली. १९७१ मध्ये रशियाने सॅल्यूटनामक अवकाशयान पाठविले. त्यानंतर अमेरिकेने स्कायलॅब व रशियाने मीर ही अवकाशयाने पाठविली. या सर्व अवकाशयानांनी खूपच संशोधन केले. त्यामुळे अंतराळात चालणे, खराब झालेल्या अवकाशयानांची दुरुस्ती करणे, कठो पसंक्षण करणे शक्य झाले. स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हा पाहिला भारतीय अंतराळवीर सोयूज टी-२ या रशियन अवकाशयानातून गेला व अंतराळात ८ दिवस राहिला. ते साल १९८४ होते.

स्पेस शटल्सच्या प्रयोगांनी अंतराळ संशोधनाबाबत युगांतरच घडवून आणले. यांचा विमानाप्रमाणे वारंवार उपयोग करता येतो. पैशांची बचत होते आणि संशोधन करणे सोपे होते. यासंदर्भात अमेरिकेच्या एन्टरप्राईझ, कोलंबिया, चॅलेंजर, डिस्कव्हरी, अंटलांटिस इत्यादी स्पेश शटल यानांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. या यानांनी अंतराळ शोधाचे कित्येक नवे दृष्टिकोण उपलब्ध करून दिले. हळूहळू अंतराळाच्या कित्येक रहस्यमय गोष्टी आता उघड़ होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत. ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य. आकाशगंगा इत्यादी विषयी जी नवी बहुमूल्य माहिती आता आपणास प्राप्त होऊ लागली आहे ती खरोखरच अद्वितीय आहे.

अंतराळ शोधात आता एक नवी गती व तीव्रता पाहावयास मिळते. युरोपियन स्पेस एजन्सीने आतापर्यंत किती तरी अवकाशयाने आणि स्पेस स्टेशन्स रशियन रॉकेटसच्या माध्यमातून आकाशात स्थापन केले आहेत. हे कार्य फ्रेंच गयानाच्या कोरू स्पेस सेंटर वरून चालते. परिणामी अंतराळ संशोधनाचे काम वेगाने चालते. ताज्या संशोधनानुसार असे समजले की, आपली आकाशगंगा जिचे एक अभिन्न अंग आपली पृथ्वीच आहे ती चपटी नसून ती वर्तुळाकार आहे. आपली आकाशगंगा एक विशाल ताऱ्यांची तबकडी असून तिला दोन सर्पाकार भुजा आहेत व त्याची त्रिज्या अंदाजे १०,००० प्रकाशवर्षे आहे. ब्रह्मांडात काळ्या पदार्थाचा एक विशाल गोल आहे. ज्याला कृष्णविवर म्हणतात. जो १५०,००० प्रकाशवर्षांत पसरलेला आहे. जो दिसत नाही. इकडे अंतराळासंबंधीचे नवे संशोधन दृष्टी टाकते. यापूर्वी आपणास आकाशगंगेचा खरा आकार कळाला नव्हता. कारण हा काळा पदार्थ प्रकाश आणि उष्णतेचे शोषण करतो आणि नंतर तो बाहेर टाकला जात नाही असा अंदाज केला जातो की आपल्या ब्रह्मांडाचा ७०% भाग याच पदार्थापासून बनलेला आहे. आणखीन दोन लहान आकाश-गंगांचा पण शोध लागलेला आहे. त्यांच्याद्वारे आपणास ब्रह्मांडाची उत्पत्ती, विकास आणि रचनेवर नवा प्रकाश टाकता येईल.

अमेरिकन अवकाशयान गॅलिलिओने गुरूचा उपग्रह चंद्र युरोपावर विशाल हिमपल्व असल्याचा शोध लावला आहे. यावरून असे अनुमान काढता येते की त्याठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या रूपात जीवसृष्टी असली पाहिजे. कारण या हिम खंडात पाणी, ऊर्जा आणि कार्बनिक रसायने आहेत. ४ जुलै १९९७ ला नासाने आपले रॉबट यान मंगळग्रहावर उतरविले. लवकरच त्याने मंगळाची छायाचित्रे पृथ्वीवर पाठविण्यास सुरुवात केली. रॉबटला पाथफाईंडरच्या माध्यमातून मंगळावर पाठविण्यास ७ महिने लागले. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यादिनाच्या दिवशी रॉबट तिथे उतरले. हे अत्यंत महत्त्वाचे असे यश होते. भविष्यात मानवाच्या मंगळावर उतरण्याच्या मार्गाची ती निश्चिती होती.

अवकाश संशोधनात मानवाची सतत प्रगतीच होत गेली ही समाधानाची बाब आहे. यामुळे आपले शास्त्रज्ञ, तांत्रिक तज्ज्ञ, त्यांची निष्ठा व कृतसंकल्प आपणास समजले. मूळ भारतीय असलेली कल्पना चावला पहिली अमेरिकन भारतीय नागरिक होती जिला स्पेस शटलमध्ये अवकाश प्रवासाची संधी मिळाली. अमेरिका व रशिया याबाबत एकमेकांना सहकार्य करतात. जगातील इतर काही विकसित राष्ट्रही त्यांच्यासोबत आहेत. उदा. अंतराळात एका मोठ्या स्पेस स्टेशनची कायमची स्थापना करण्यात आली आहे.

 • दूरदर्शन नसते तर निबंध मराठी 
 • लाल बहादूर शास्त्री निबंध
 • स्वामी विवेकानंद निबंध मराठी
 • मकरसंक्रांत निबंध मराठी
 • प्रजासत्ताक दिन निबंध मराठी
 • नवीन वर्ष निबंध मराठी
 • पावसाळा निबंध मराठी
 • मानव आणि पर्यावरण
 • पर्यावरण निबंध मराठी
 • माझा आवडता प्राणी सिंह
 • माझा आवडता प्राणी गाय
 • माझा आवडता प्राणी कुत्रा
 • माझा आवडता प्राणी निबंध
 • माझा आवडता प्राणी हत्ती निबंध
 • माझा आवडता पक्षी पोपट
 • पोपट पक्षी माहिती मराठी
 • शिवाजी महाराज निबंध मराठी 
 • माझा आवडता शिक्षक निबंध मराठी
 • माझी मायबोली मराठी निबंध
 • माझा महाराष्ट्र निबंध मराठी
 • माझे आजोळ निबंध मराठी
 • स्वतःवर निबंध मराठी
 • माझी बहिण निबंध
 • माझी शाळा मराठी निबंध
 • माझी आई निबंध मरा ठी
 • दिवाळी सणाची माहिती मराठीत
 • दिवाळी निबंध मराठी
 • माझे आजोबा निबंध मराठी
 • माझी आजी निबंध मराठी 
 • माझे बाबा निबंध मराठी
 • मी पाहिलेला अपघात निबंध
 • माझा आवडता खेळ निबंध

Leave a Reply Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Essay Marathi

 • Privacy Policy
 • DMCA Policy

Get every types of Essays for students

भारताचा अंतराळ युगात प्रवेश मराठी निबंध | BHARTACHA ANTARAL YUGAT PRAVESH ESSAY IN MARATHI

भारताचा अंतराळ युगात प्रवेश मराठी निबंध | bhartacha  antara l yugat pravesh essay in marathi.

 नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण भारताचा अंतराळ युगात प्रवेश मराठी निबंध बघणार आहोत. १९ एप्रिल १९७५ हा दिवस प्रत्येक विज्ञानप्रेमी भारतीय नागरिक एखाद्या सणाप्रमाणे महत्त्वाचा मानील. कारण याच दिवशी भारताने आपला 'आर्यभट्ट' नावाचा पहिला उपग्रह अंतराळात सोडला आणि अंतराळाचा वेध घेणाऱ्या जगातल्या इतर दहा देशांच्या मालिकेत स्वत:ला महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करून घेतले. 

विज्ञानाच्या दृष्टीने भारताने जगात आपले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान 'आर्यभट्ट' सोडण्याअगोदरच्याच वर्षी म्हणजे १९७४ मध्ये प्राप्त करून घेतलेले आहे. कारण १९७४ च्या मे महिन्यात भारताने राजस्थानमधील ओखा येथे आपला पहिला अणुस्फोट घडविला. 

इतर अणुसंशोधक राष्ट्र आपापले स्फोट समुद्रावर घडवीत असताना भारताने त्यांच्यापुढे एक पाऊल जाऊन ओखा (पोखरण) येथील अणुस्फोट जमिनीखाली घडविला. हा अणुस्फोट अर्थातच अधिक सुरक्षित होता. त्यामुळे भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीकडे जगाने आश्चर्य नजरेने पाहिले. 

या शास्त्रीय अणुस्फोटाच्या पाठोपाठच १९ एप्रिल १९७५ या दिवशी भारताच्या 'आर्यभट्ट'ने अवकाशात झेप घेतली आणि भारताची मान उंच झाली.अर्थातच भारताच्या या वैज्ञानिक प्रगतीचे सारे श्रेय भारताचे दिवंगत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना द्यायला हवे. 

एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताला जर समर्थपणे आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल तर भारताने इतर प्रगत राष्ट्रांच्या खांद्याला खांदा लावून स्वत:ची वैज्ञानिक प्रगती घडवून आणली पाहिजे असे नेहरूंचे म्हणणे होते. देशातल्या दारिद्रयाइतकाच देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा प्रश्न ते महत्त्वाचा मानीत होते. 

त्यामुळेच त्यांनी डॉ. होमी भाभा यांच्या अध्यक्षतेखाली अणुशक्ती आयोगाची स्थापना करून भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली अर्थातच 'आर्यभट्ट' ज्या दिवशी सोडला, तो दिवस विज्ञाननिष्ठ भारताच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवायला हवा. 

हा उपग्रह रशियातील मॉस्कोजवळच्या अणुतळावरून सोडला होता. त्याचा आकार एखाद्या हियासारखा होता. त्याचे वजन ३५० कि.ग्रॅ. होते आणि १४७ सें.मी. व्यासाच्या या उपग्रहाची उंची १११ से.मी. इतकी होती. रंगाने तो निळा व जांभळा होता. 

पाचव्या शतकात भारतात आर्यभट्ट या नावाचा एक विद्वान गणितज्ज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ होऊन गेला. त्याच्या जन्मानंतर जवळजवळ १५०० वर्षांनी त्याचे नाव धारण करणारा हा उपग्रह अंतराळात झेपावला आणि 'पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांना रम्य भावी काळ' या ओळीची आठवणच जणू त्याने भारतीयांना दिली.

'आर्यभट्ट' हा पहिला उपग्रह जरी रशियातल्या अणुतळावरून अंतराळात सोडण्यात आलेला असला तरी तो ९०% भारतीय बनावटीचा उपग्रह होता. बंगलोर येथील अंतराळ संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञांनी खूप परिश्रमपूर्वक तो बनविला होता. 

हा उपग्रह बनविण्यास त्यांना केवळ २ वर्षे ४ महिन्यांचाच कालावधी लागला. या उपग्रहाच्या निर्मितीचा खर्च ५ कोटीच्या घरातला आहे. या उपग्रहाखाली १०% सामग्री तेवढी रशियन बनावटीची आहे. या उपग्रहातल्या उपकरणांना ऊर्जा पुरविण्याचे काम करणारा सोलर सेल्स हा भाग रशियन बनावटीचा आहे. 

मुळातल्या योजनेनुसार 'आर्यभट्ट'चे आयुष्यमान केवळ ६ महिन्यांचे होते. परंतु अपेक्षेप्रमाणे ते वाढून 'आर्यभट्ट' ने जवळजवळ १ वर्ष कार्य केले.पंडितजींनी म्हटल्याप्रमाणे स्वावलंबनासाठी भारताला विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान यामध्ये गती मिळविणे आवश्यक होते आणि 'आर्यभट्ट'मुळे ही अपेक्षित गती मिळालीही. 

जगाच्या राजकीय भविष्यपटावर भारत लगेच आशियाई उपखंडातील महत्त्वाचे राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ लागला. परंतु भारताने मात्र अणुसंशोधन आणि अंतराळ संशोधन हे मानवाच्या विकासासाठी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच वापरले जाईल असे सांगून आपल्या शांतताप्रिय धोरणाचा पुनरुच्चार केला.

'आर्यभट्ट'चा उपयोग हवामान तपासणीसाठी केला गेला. 'आर्यभट्ट'कडून येणारे हवामानाबाबतचे संदेश भारतातील श्रीहरिकोट्टा, रशियातील मॉस्कोजवळील अणुतळ आणि फ्रान्समधील अणुतळ अशा तीन ठिकाणी स्वीकारण्याची व्यवस्था केली गेली होती. 

मात्र 'आर्यभट्ट'ला दिल्या जाणाऱ्या सूचना फक्त श्रीहरिकोट्टावरूनच दिल्या जात होत्या. अशा रीतीने या उपग्रहावर भारतीय शास्त्रज्ञांचाच ताबा होता. आर्यभट्ट पृथ्वीपासून ६२० कि.मी. उंचीवरून पृथ्वीभोवती ९६.४१ मिनिटाला एक याप्रमाणे प्रदक्षिणा घालीत होता.

७ जून १९७९ रोजी भारताने आपला दुसरा उपग्रह अंतराळात सोडला. त्याला 'भास्कर' या प्राचीन भारतीय दारूगोळाशास्त्रज्ञाचे नाव दिले होते. हा 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन'नेच तयार केला होता. ४४ कि.ग्रॅ. वजनाचा

हा उपग्रह पृथ्वीचे निरीक्षण करण्यासाठी रशियातल्या अणुतळावरून अंतराळात सोडण्यात आला होता. तथापि यानंतर बनाव 'रोहिणी' (आर-एस-१) हा उपग्रह मात्र भारतीय बनावटीच्या एस्.ए.व्ही-३ यानाद्वारे भारतातूनच अंतराळात साडला.

१९ जून १९८१ रोजी भारताने आपली अंतराळ संशोधनातील प्रगती दाखवून जगाला पुन्हा एकवार थक्क केल. भारताचा 'अॅपल' त्या दिवशी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ठीक ६.२० वाजता अंतराळात झेपावला आणि भारत अंतराळविज्ञानात झपाट्याने चमत्कार करणार याबद्दल जगाला संशय उरला नाही. 

कारण 'अॅपल' हा भारताचा पहिला भूस्थिर असा संदेशवाहक उपग्रह होता. अॅपल सोडल्यापासून अर्ध्या तासाच्या आतच त्याच्याकडून श्रीहरिकोट्टा, अहमदाबाद, फिजी आणि फ्रेंच गियानातील कोरो या स्थानकांवरून हवामान व तापमान याबाबतचे संदेश यायला सुरुवात झाली. 

२७ जून १९८१ रोजी 'अॅपल' आपल्या नियोजित दोन वर्षे कालावधीच्या संदेश वहनाच्या कामगिरीसाठी सिद्ध होणार होता. परंतु २६ जून रोजीच 'अॅपल'बाबतचा तिसरा टप्पा अयशस्वी ठरला. 'अॅपल' अंतराळ मोहिमेमुळे उपग्रह भूस्थिर करून अंतराळ व पृथ्वी याबाबतचेच संशोधन करणारा एक प्रगत वैज्ञानिक देश म्हणून भारताचे नाव जगाच्या इतिहासात नोंदविले गेले, हे महत्त्वाचे.

अॅपलनंतर अलीकडच्या काळात भारताने प्रथम 'इन्सॅट-१-ए' आणि 'इन्सॅट-१-बी' असे आणखी दोन उपग्रह अंतराळात सोडले. त्यांपैकी 'इन्सॅट-१-ए' हा उपग्रह त्याच्या सौरपंख्यात बिघाड झाल्याने निकामी ठरला. परंतु 'इन्सॅट१-बी' या उपग्रहाची मोहीम बरीच यशस्वी ठरली. 

हा दुसरा उपग्रह अंतराळ- संशोधनाबरोबरच शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या प्रसारणासाठीही वापरला जाणार आहे. यावरूनच पुन्हा एकवार हे सिद्ध होईल की भारताला अंतराळ संशोधन करायचे आहे ते मानवाच्या कल्याणासाठीच.

भारतासारखा एक विकसनशील देश विज्ञानात, अंतराळ संशोधनात अत्यंत अल्पावधीत एवढी मोठी प्रगती दाखवितो, हे पाहून जगातील सर्व राष्ट्र, विशेषत: अंतराळ-विज्ञान संशोधनात प्रगती गाठलेली राष्ट्र आश्चर्यचकित झालेली दिसतात. भारतीय शास्त्रज्ञांच्या बुद्धिमत्तेचे ती राष्ट्रे कौतुक करू लागली आहेत. 

भारताला दारिद्र्यासारखे बेकारीसारखे ज्वलंत प्रश्न भेडसावत असताना भारतासारखा विकसनशील देश अंतराळ संशोधनासारखी खर्चाची मोहीम का स्वीकारतो असाही प्रश्न विदेशातून आणि खुद्द भारतातून काहीजण विचारत आहेत. 

याचे इतकेच उत्तर देता येईल की , मानवी जीवनाच्या विकासासाठी निष्कांचन आणि कष्टप्रद अशा अवस्थेत राहूनही ज्ञानोपासना करणाऱ्या ऋषिमुनींचा भारत हा देश आहे.मित्रांनो तुम्‍हाला हा निबंध कसा वाटला हे  तुम्‍ही कमेंट करून सांगु शकता . धन्‍यवाद

 भाषण मराठी - निबंध, भाषणे, उपयुक्त माहिती आणि बरेच काही

 • जीवन चरित्र
 • ज्ञानवर्धक माहिती
 • पक्षी माहिती
 • प्राणी माहिती

100+ मराठी विषयावरील निबंध | Essay In Marathi | marathi essay topics

marathi essay topics : मित्रांनो आपल्या शाळा कॉलेजांमध्ये निबंध लेखन हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर Marathi Nibandh lekhan करायला सांगितले जाते, म्हणूनच आम्ही येथे देत आहोत 100+ मराठी निबंध विषय  हे सर्व निबंध मराठी भाषेतील तज्ञ मंडळी द्वारे अतिशय सोप्या भाषेत लिहिलेले आहे. आम्हाला आशा आहे की हे निबंध आपण सर्वाच्या कामात येतील.

आमच्या या वेबसाईट वर विविध विषयावरील मराठी निबंध आणि भाषणे उपलब्ध आहेत. प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी हे निबंध उपयुक्त आहेत. म्हणून जर तुम्हाला केव्हाही मराठी निबंध किंवा मराठीतील इतर माहिती लागली तर आपण आमच्या या वेबसाईट वर भेट देऊ शकतात.

essay on space in marathi

मराठी निबंध यादी | marathi essay topics

 • माझी आई निबंध मराठी
 • माझे बाबा / वडील 
 • माझी शाळा निबंध मराठी
 • माझी सहल मराठी निबंध
 • माझी आजी निबंध
 • माझे आजोबा निबंध
 • माझे गाव निबंध
 • माझे शेजारी निबंध

माझा आवडते मराठी निबंध

 • माझा आवडता छंद पुस्तके वाचन
 •   माझा आवडता छंद चित्रकला 
 •  माझा आवडता छंद क्रिकेट खेळणे
 • माझा आवडता छंद नृत्य 
 • माझा आवडता मित्र निबंध मराठी
 • माझे आवडता शिक्षक निबंध
 • माझे आवडते पुस्तक 
 • माझा आवडता नेता
 • माझा आवडत अभिनेता  
 • माझे आवडते संत
 • माझा आवडता विषय गणित
 • माझे आवडते फळ आंबा 
 • माझे आवडते फूल गुलाब 
 • माझे आवडते कार्टून 
 • माझे आवडते लेखक
 • माझे आवडते पर्यटन स्थळ
 • माझा आवडता शास्त्रज्ञ
 • माझा आवडता कलावंत
 • माझी आवडती कला
 • माझा आवडता समाजसुधारक

प्राण्यावर मराठी निबंध

 • माझा आवडता प्राणी कुत्रा 
 • माझा आवडता प्राणी सिंह 
 • माझा आवडता प्राणी बैल 
 • माझा आवडता प्राणी मांजर 
 • माझा आवडता प्राणी ससा 
 • माझा आवडता प्राणी हत्ती
 • माझा आवडता प्राणी घोडा निबंध

पक्ष्यावर मराठी निबंध

 •  माझा आवडता पक्षी मोर

खेळावरील मराठी निबंध

 • माझा आवडता खेळ क्रिकेट निबंध
 • माझा आवडता खेळ फुटबॉल
 • माझा आवडता खेळ बॅडमिंटन 
 • माझा आवडता खेळ खो खो 
 •   माझा आवडता खेळ कबड्डी
 • माझा आवडता खेळ लंगडी
 • खेळांचे महत्व

ऋतूवरील मराठी निबंध

 • पावसाळा मराठी निबंध
 • उन्हाळा मराठी निबंध
 • हिवाळा मराठी निबंध 

सणांवर मराठी निबंध

 • दिवाळी निबंध मराठी
 • नाताळ मराठी निबंध 
 • मकरसंक्रांती मराठी निबंध 
 • ईद मराठी निबंध
 • रक्षाबंधन मराठी निबंध
 • होळी मराठी निबंध 
 • प्रजासत्ताक दिन निबंध 
 • गुढीपाडवा निबंध
 • गणेश उत्सव मराठी निबंध

महान व्यक्तीवर मराठी निबंध

 • माझा आवडता नेता 
 • शिवाजी महाराज मराठी निबंध
 • महात्मा गांधी निबंध 
 • सुभाष चंद्र बोस निबंध 
 • लोकमान्य टिळक निबंध
 • स्वामी विवेकानंद निबंध
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निबंध
 • एपीजे अब्दुल कलाम मराठी निबंध
 • गौतम बुद्ध निबंध
 • मदर टेरेसा निबंध

सामाजिक मुद्दे मराठी निबंध

 • झाडे लावा झाडे जगवा 
 • पाणी आडवा पाणी जिरवा
 • कोरोना वायरस निबंध मराठी
 • प्रदूषण एक समस्या 
 • प्लास्टिक मुक्त भारत 
 • शेतकरी निबंध 
 • माझा देश भारत 
 • माझा महाराष्ट्र मराठी निबंध 
 • माझे स्वप्न
 • भ्रष्टाचार मुक्त भारत निबंध
 • लेक वाचवा लेक शिकवा  
 • बालकामगार मराठी निबंध
 • बेरोजगारी एक समस्या मराठी निबंध
 • पर्यावरण संवर्धन काळाची गरज
 • साक्षरतेचे महत्व
 • लोकसंख्या वाढ निबंध
 • निसर्ग माझा मित्र/सोबती मराठी निबंध
 • स्त्री शिक्षणाचे महत्व 
 • स्वच्छ भारत अभियान निबंध 

तंत्रज्ञान मराठी निबंध

 • मोबाइल: श्राप की वरदान
 • संगणक शाप की वरदान
 • विज्ञान शाप की वरदान
 • मोबाइल नसता तर निबंध
 • सोशल मीडिया निबंध
 • ऑनलाइन शिक्षण मराठी निबंध

कल्पना मराठी निबंध

 • जर पाऊस पडला नाही तर निबंध
 • मला पंख असते तर मराठी निबंध
 • मी सैनिक झालो तर 
 • जर सूर्य उगवला नाही तर 
 • माझ्या स्वप्नातिल भारत 
 • आई संपावर गेली तर
 • आरसा नसता तर निबंध
 • परीक्षा नसत्या तर
 • मी पंतप्रधान झालो तर
 • शेतकरी संपावर गेला तर
 • मी मुख्यमंत्री झालो तर
 • मी मुख्याध्यापक झालो तर
 • मला लॉटरी लागली तर
 • सूर्य मावळला नाही तर

आत्मकथा मराठी निबंध

 • शेतकऱ्याची आत्मकथा निबंध
 • पुस्तकाची आत्मकथा निबंध  
 • नदीची आत्मकथा निबंध 
 • झाडाची आत्मकथा
 • सैनिकाचे आत्मवृत्त
 • पृथ्वीचे मनोगत
 • पोपटाचे मनोगत निबंध
 • घड्याळची आत्मकथा
 • सायकल चे आत्मवृत्त
 • सूर्याची आत्मकथा
 • पुरग्रस्तचे मनोगत
 • वृत्तपत्राचे मनोगत
 • फुलाची आत्मकथा
 • मी आरसा बोलतोय (आरश्याची आत्मकथा)
 • रस्त्याचे आत्मकथन
 • छत्री ची आत्मकथा

वर्णनात्मक निबंध 

 • पावसाळ्यातील एक दिवस
 • माझा महाविद्यालयातील पहिला दिवस
 • माझ्या आयुष्यातील अविस्मरणीय दिवस
 • ताजमहल मराठी निबंध
 • मी पाहिलेला अपघात मराठी निबंध
 • माझे बालपण मराठी निबंध
 • लॉकडाऊन अनुभवतांना मराठी निबंध
 • माझा वाढदिवस
 • मी पाहिलेली जत्रा
 • माझे पहिले भाषण
 • माझ्या शाळेतील अविस्मरणीय दिवस
 • मी अनुभवलेला पाऊस निबंध

महत्वाचे निबंध 

 • व्यायामाचे जीवनातील महत्त्व
 • वाचनाचे महत्व
 • शिक्षणाचे महत्व
 • स्वच्छतेचे महत्व मराठी निबंध
 • मराठी भाषेचे महत्व 
 • वेळेचे महत्व मराठी निबंध 
 • ग्रंथ हेच गुरु निबंध
 • कष्टाचे महत्व
 • आदर्श विद्यार्थी
 • आदर्श नागरिक मराठी निबंध

या लेखात आम्ही  https://www.bhashanmarathi.com/  वर असलेले सर्व निबंध एकत्रित केलेले आहेत. म्हणून जर आपणास कोणताही मराठी निबंध लागला तर आपण त्याला Essay In Marathi या page वर मिळवू शकाल. या पोस्ट मध्ये दिलेले marathi essay topics पैकी एखादा टॉपिक राहीला असेल तर आम्हाला कमेन्ट करून सांगा, म्हणजे आम्ही लवकरात लवकर त्यावर निबंध उपलब्ध करून देऊ.

9 टिप्पण्या

essay on space in marathi

sir,khup chaan lihita apan. current affairs var pan essays lihaal tar faida hoil amhala. jase online shikshan : shaap ki vardan, shaaletil shikshan ki online shikshan, corona, social distancing etc.

Sir khup छान lihita Your Great sir

Ho kharach tumhi essay khup chan lihita thank you so much sir

this essays are very very helpful for us ... its help mi in ma diwali hw its save ma time .. thank you so much sir .

Ha eassy mla khup avadla khup bhari lihtos

Bhaari ahet majhe 8 mark purna bhetle nibandha lihilya war thank you so much ajun corona warti ek nibandha saperate dya pls

Thanks for all essays I use them for my holiday hw it save my time THANK YOU SO MUCH 😘

essay on space in marathi

आपण खरोखर खूप सुंदर निबंध लिहिलेले आहेत. आमच्या शाळेत ज्या निबंध स्पर्धा होतात त्यावेळी मुले यातील refrenace घेत असतात.दहावीत शिकणाऱ्या मुलांची निबंध लेखनाची भीती आपल्या निबंधांमुळे कमी झाली आहे.

 • Birthday Wishes in Marathi

Contact form

Daily Marathi News

तंत्रज्ञान मराठी निबंध ! Technology Essay In Marathi |

आज एकविसाव्या शतकात तंत्रज्ञान जेवढे विकसित झालेले आहे तेवढे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. विज्ञानाचा शोध म्हणजे भौतिक अस्तित्व जाणून घेण्याचा केलेला प्रयत्न! त्यातून ते विज्ञान कसे काय विकसित करू शकतो आणि सोयीस्कररीत्या मानवी जीवनात कसे वापरू शकतो, त्यासाठी केलेला खटाटोप म्हणजे तंत्रज्ञान!

तंत्रज्ञान माहितीसाठी काही वैज्ञानिक संकल्पना आणि मानवी भौतिक विकास कसा झाला याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञान निबंध (Technology Essay In Marathi) लिहताना नेहमी अनावश्यक विस्तार टाळावा. मुद्देसूद वाक्यरचना आणि सुसंगत वैज्ञानिक माहितीची मांडणी अपेक्षित आहे.

तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे निबंध ! Technology Marathi Nibandh |

मानवी जीवनाचा आणि उत्क्रांतीचा काळ हा खूप जुना असला तरी मागील शतकात लागलेले काही महत्त्वपूर्ण भौतिक आणि वैज्ञानिक शोध माणसाच्या विकासात कारणीभूत ठरलेले आहेत. मानवी जीवन हे खूप रहस्यमयी आहे. त्यामध्ये विज्ञान हे क्रांतीचे पाऊल म्हणावे लागेल. ते विज्ञान सहजरीत्या वापरण्यासाठी अनेक कौशल्ये आणि तंत्रांचा वापर करण्यात आला.

मानवी भौतिक आयुष्य हे सोयीस्कर बनवण्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. तंत्रज्ञान हा विज्ञानाचा कार्यभार म्हणता येईल. सर्व वैज्ञानिक नियम आणि दृष्टिकोन हे विविध तांत्रिक पद्धतीने उपयोगात कसे आणता येतील याचा अट्टाहास म्हणजेच आपण त्याला प्रगती समजतो. कोणतेही कार्य आज बसल्या बसल्या पूर्ण होऊ शकते. शारीरिक कष्टाचा कमीत कमी वापर करून माणूस गरजेची सर्व कामे चुटकीसरशी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करू लागला आहे.

माणूस अन्न, पाणी, निवारा, वस्त्र याशिवाय जगू शकत नाही. तंत्रज्ञान या सर्व मूळ गरजांत देखील सहभागी होऊ लागले आहे. अन्ननिर्मितीपासून अन्नप्रक्रिया करण्यापर्यंत तंत्रज्ञान वापरले जाऊ लागले आहे. प्रक्रिया करून आज पाणी सहज स्वच्छ स्वरूपात उपलब्ध होत आहे. तसेच नवनवीन प्रकारची घरे व इमारती बांधण्यासाठी देखील तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.

सर्व औद्योगिक विकासासाठी तंत्रज्ञानच जबाबदार आहे. वस्तू निर्मिती प्रक्रियेचा वेग वाढत आहे. मोठमोठ्या मशिन्स आणि तांत्रिक चालक क्षमता यामुळे मानवी वापर उद्योगक्षेत्रात कमी होत आहे. संगणक आणि ऑपरेटिंग मशिन्समुळे एका क्लिकवर मोठमोठी अवजड कामे काही सेकंदात शक्य होत आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञान हाताळू शकणारे लोक आज उद्योगक्षेत्रात आवश्यक आहेत.

मोबाईल आणि संगणक वापरामुळे तर पूर्ण जग एका मंचावर आले आहे. विचारांची देवाणघेवाण, वैश्विक समस्या एकत्र येऊन सोडवल्या जाऊ लागल्या आहेत. तंत्रज्ञान वापरामुळे विकासाचे अनेक पर्याय खुले झाले आहेत. व्यवसाय, दळणवळण, शेती, पर्यटन ही सर्व क्षेत्रे तंत्रज्ञानाने विकसित होत आहेत. उड्डाण करून प्रवास करणे, तसेच जलप्रवास, आणि भुप्रवासही एकदम सुखकर झालेला आहे.

तंत्रज्ञानाचे फायदे हे वरवरचे भौतिक आहेत. त्याचा नियंत्रित वापर नसेल तर मात्र निसर्गाला आणि पर्यावरणाला हानी पोहचेल. वाढते प्रदूषण, तांत्रिक ऊर्जेची किरणे आणि त्याचे उत्सर्जन, जलप्रदूषण, वाढते तापमान, या सर्व समस्या तंत्रज्ञानाची आणि विज्ञानाचीच देन म्हणावी लागेल. वाढत्या तंत्रज्ञानाचा काही अंत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर कोणाजवळच नाही. त्यामुळे मानवी मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य मात्र बिघडत आहे.

इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांत तर कमालीची प्रगती झाली आहे. सर्व परिसर उर्जामय आणि प्रकाशित झालेला आहे. ऑटोमॅटिक तंत्रज्ञान तर सर्व माणसाची कामे करू शकते. रोबोट आणि यांत्रिक मशिन्स ही त्याची उदाहरणे म्हणता येतील. भयानक आजारांवर उपचाराकरिता देखील वैद्यकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. माणसाच्या शरीरात घडणारे बदल सहज रेकॉर्ड केले जात आहेत.

माणसाचे जीवन सुखकर करण्याचा प्रयत्न तंत्रज्ञान करत असते परंतु आज तसे पाहायला मिळत नाही. मानवी स्वार्थ आणि गरजा खूप वाढलेल्या आहेत. एक तांत्रिक प्रतिस्पर्धाही निर्माण झाली आहे. ज्यामध्ये मानवी क्षमतांची हेळसांड होत आहे. मानसिक रोगी खूप वाढले आहेत. तंत्रज्ञान हे नियंत्रित आणि नियमाने वापरले गेले तर माणसासाठी फायद्याचे असेल. निसर्गावर तंत्रज्ञान वापरून कुठलेही प्रयोग करणे चुकीचे आहे. त्याचे तात्पुरते फायदे होतील पण भविष्य मात्र अंधकारमय होईल.

तर आजच्या या तांत्रिक आणि वैज्ञानिक युगात बुद्धीच्या पलिकडे जाऊन नैसर्गिक जीवनाचा आणि मानवी अस्तित्वाचा विचार करून भविष्यात पाऊले ठेवावी लागतील. तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि तोटा ओळखून आवश्यक असेल तेवढाच वापर करण्याचे नियम असले पाहिजेत. तरच आपण तांत्रिक प्रगती खऱ्या अर्थाने करू शकू.

तुम्हाला तंत्रज्ञान मराठी निबंध ( Technology Essay In Marathi ) कसा वाटला? याबद्दलचा अभिप्राय कमेंट बॉक्स मध्ये लिहून कळवा….

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

MarathiPro

Category: मराठी निबंध

New Rakshabandhan Essay in Marathi । रक्षाबंधन मराठी निबंध

 • मराठी निबंध

New Rakshabandhan Essay in Marathi । रक्षाबंधन मराठी निबंध

 • Chetan Jasud
 • May 7, 2023

माझा आवडता खेळाडू-महेंद्रसिंग धोनी मराठी निबंध

माझा आवडता खेळाडू-महेंद्रसिंग धोनी मराठी निबंध

 • February 5, 2023

वाढती लोकसंख्या Loksankhya Vadh : मराठी निबंध

वाढती लोकसंख्या Loksankhya Vadh : मराठी निबंध

Essay on Pollution in Marathi । प्रदूषण- एक जागतिक समस्या

Essay on Pollution in Marathi । प्रदूषण- एक जागतिक समस्या

 • January 30, 2023

शेतकरी जगाचा पोशिंदा,शेतकरी निबंध मराठीमध्ये Essay on Farmer

शेतकरी जगाचा पोशिंदा,शेतकरी निबंध मराठीमध्ये Essay on Farmer

 • January 28, 2023

माझा आवडता नेता निबंध-हिंदुहृदय सम्राट श्री. बाळासाहेब ठाकरे

माझा आवडता नेता निबंध-हिंदुहृदय सम्राट श्री. बाळासाहेब ठाकरे

 • January 25, 2023

झाडे लावा झाडे जगवा निबंध Zade Lava Zade Jagva Essay in Marathi

झाडे लावा झाडे जगवा निबंध Zade Lava Zade Jagva Essay in Marathi

 • August 8, 2021

होळी निबंध मराठी Best Essay on Holi in Marathi

होळी निबंध मराठी Best Essay on Holi in Marathi

 • July 23, 2021

दिवाळी निबंध मराठी मध्ये Best Essay on Diwali in Marathi

दिवाळी निबंध मराठी मध्ये Best Essay on Diwali in Marathi

 • July 20, 2021

माझी शाळा निबंध मराठी (Best My School Essay in Marathi)

माझी शाळा निबंध मराठी (Best My School Essay in Marathi)

 • July 18, 2021

माझा आवडता प्राणी मराठी निबंध Best Essay on my favourite animal in Marathi

माझा आवडता प्राणी मराठी निबंध Best Essay on my favourite animal in Marathi

 • July 11, 2021

15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन मराठी निबंध Best Independence Day Essay in Marathi

15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन मराठी निबंध Best Independence Day Essay in Marathi

 • July 9, 2021

मराठी भाषण कसे करावे? मराठी भाषणासाठी लागणाऱ्या 11 महत्वाच्या टिप्स!..

 • मराठी भाषणे

मराठी भाषण कसे करावे? मराठी भाषणासाठी लागणाऱ्या 11 महत्वाच्या टिप्स!..

 • July 4, 2021

माझी आई निबंध मराठी (Top 4 Essay on my mother in Marathi)

माझी आई निबंध मराठी (Top 4 Essay on my mother in Marathi)

 • June 26, 2021

गुढीपाडवा वर मराठी माहिती आणि निबंध

गुढीपाडवा वर मराठी माहिती आणि निबंध

 • May 15, 2021

निबंध: रंगपंचमी (रंगपंचमी Essay in मराठी)

निबंध: रंगपंचमी (रंगपंचमी Essay in मराठी)

 • May 5, 2021

पावसाळा निबंध मराठीमध्ये (Essay on Rainy Season in Marathi)

पावसाळा निबंध मराठीमध्ये (Essay on Rainy Season in Marathi)

 • April 21, 2021

Marathi Speak

निबंध लेखन मराठी | essay writing in marathi

मित्रांनो आपल्या शाळा कॉलेजांमध्ये निबंध लेखन हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे.या पोस्ट मध्ये आपण निबंध लेखन मराठी (essay writing in marathi) बघणार आहोत. आम्हाला आशा आहे की हा लेख आपण सर्वाच्या कामात येतील.

essay writing in marathi

 • 0.1.1 निबंधाचे प्रकार
 • 0.1.2 निबंध लीहताना घ्यायची काळजी
 • 0.1.3 निबंधाची सुरुवात कशी करावी
 • 0.1.4 निबंधाचा मध्यभाग कसा असावा 
 • 0.1.5.1 माझा आवडता खेळ कबड्डी
 • 0.1.5.2 मराठी निबंध यादी

निबंध लेखन मराठी (essay writing in marathi)

निबंधाचे प्रकार.

 • वर्णनात्मक निबंध
 • चरितत्रात्मक निबंध 
 • कल्पनात्मक निबंध
 • आत्मकथनात्मक निबंध

निबंध लीहताना घ्यायची काळजी

 • सर्वप्रथम आपण कोणता निबंध लीहणार आहे हे निश्चित करावे.
 • मुद्दे दिलेले नसल्यास आपण थोडक्यात निबंधाचे मुद्दे तयार करावेत.
 • निबंध लेखन करताना एका परिच्छेदामध्ये एक किंवा दोन मुद्द्यांचा विस्तार करावा.
 • निबंधाची सुरुवात निबंधाचा मध्यभाग आणि निबंधाचा शेवट कसा असावा हे पाहणार आहोत.

निबंधाची सुरुवात कशी करावी

 • निबंधाची सुरुवात आपण एखाद्या कवितेने तसेच एखाद्या गाण्याने किंवा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या लेखनाने सुद्धा करू शकतो.
 • निबंधाची सुरुवात करताना सुरुवातीला विषयाची व्याख्या लिहू शकतो त्याचप्रमाणे विषयाविषयी हल्लीची चर्चा करून शकतो.
 • निबंध लेखन मध्ये आपल्या निबंधाच्या विषयाला अनुसरून एखादा प्रसंग लिहू शकतो.
 • निबंधामध्ये आपण एखादी म्हण तसेच वाक्यप्रचार याचा देखील वापर करू शकतो.
 • निबंध लेखनामध्ये आपण आपल्या विषयाचे महत्त्व देखील समजावून सांगू शकतो.

निबंधाचा मध्यभाग कसा असावा 

 • निबंधाचा मध्यभाग अत्यंत महत्वपूर्ण भाग असतो आणि त्यामुळे आपण कोणत्या विषयाला अनुसरून लेखन करणार आहोत तो लेख आपण निबंधाच्या मध्य भागामध्ये लिहावा.
 • निबंध लेखन आपण का करणार आहोत किंवा निबंध लेखन आपण का करत आहोत तसेच आपल्या निबंधाचा विषय या निबंधाच्या मध्यभागामध्ये स्पष्ट करावा.
 • निबंध लेखन करत असताना आपल्या विषयाला अनुसरून लेखन करावे. तसेच आपल्या विषयाला सोडून अन्य लेखन करू नये.
 • विषयाची पुनरावृत्ती टाळावी,म्हणजेच तेच-तेच वाक्य पुन्हा लिहिणे टाळावे.
 • निबंध लेखनामध्ये कमीत कमी दोन परिच्छेद होतील याची काळजी घ्यावी.

निबंधाचा शेवट कसा असावा

 • ज्याप्रमाणे निबंधाची सुरुवात महत्त्वाची असते त्याचप्रमाणे निबंधाचा शेवट देखील महत्त्वाचा असतो. आपल्या निबंधाचा शेवट हा अत्यंत स्पष्ट असला पाहिजे.
 • निबंधाचा शेवट हा आकर्षक असावा.वाचणाऱ्याला आपला निबंध भाग पाडले असा असावा.
 • निबंधामध्ये दोन ते तीन परीछेद आसवेत,त्याचप्रमाणे एका परीछेदात स्पष्टीकरण असावे. 
 • आपल्या निबंधामध्ये विचारांची पुनरुक्ती नसावी म्हणजेच एकच विचार पुन्हा-पुन्हा लिहलेले नसावा. 
 • निबंधाची भाषा सोपी व स्पष्ट असावी.
 • निबंध लेखन करताना व्याकरणाच्या तसेच शुद्धलेखनाच्या चुका करू नये.

माझा आवडता खेळ कबड्डी

प्रत्येकाला आपले शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी खेळाची अत्यंत गरज असते. मी माझे शरीर निरोगी ठेण्यासाठी कबड्डी हा खेळ खेळतो.कबड्डी हा माझा अत्यंत आवडता खेळ आहे.खेळाचे सर्व नियम आम्हाला आमच्या क्रीडा शिक्षकांनी समजावून दिलेले आहेत.खेळाची सूर्वात आम्ही नाणेफेक ने करतो. कबड्डी खेळताना ‘कबड्डी’ या शब्दाचा सलग व स्पष्ट उच्चार आम्ही करतो कबड्डी खेळताना चढाई करणाऱ्या खेळाडूने स्पर्श करून मध्य रेषेस स्पर्श केला तर तर आम्ही त्याला एक गुण देतो.

चढाई करणाऱ्यास जर विरुद्ध संघाने पकडले तर विरुद्ध संघाला 1 गुण मिळतो. पण जर चढाई करणाऱ्या खेळाडूविरुद्ध संघाने पकडताना त्याने निसटून कुशलतेने जर मध्यरेषेस स्पर्श केला तर मात्र विरुद्ध संघातील त्याला स्पर्श करणारे सर्व खेळाडू बाद होतात हैडी खेळाचे वेगळेपण आहे.

या खेळात खूप बारकावेही आहेत. कबड्डीमध्ये मध्यरेषा, टचलाईन, लॉबी (राखीव क्षेत्र ) यास फार महत्त्व असते. कबड्डीसाठी काही साहित्य लागत नाही. हा खेळ खेळताना आमच्यात खूप उत्साह संचारतो. या खेळामुळे आम्ही स्वतःचे रक्षण कसे करायचे हे शिकतो. आम्हाला आमच्या शारीरिक कुरीची कल्पना येते.

मी कबड्डी खेळात आत्तापर्यंत कॅप्टन म्हणून खूप चांगले काम केले आहे. जिल्हास्तरावर कबड्डीतील अनेक बक्षिसे जिंकली आहेब मला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमवायचे आह.त्यासाठी मी खूप मेहनत घेणार आहे.

 • आर्क्टिक महासागर माहिती मराठी (Arctic Ocean information in marathi)
 • अलंकार माहीती मराठी (Alankar In Marathi)

मराठी निबंध यादी

 • माझी शाळा 10 ओळी निबंध.
 • माझा आवडता छंद वाचन मराठी निबंध.
 • माझा आवडता छंद क्रिकेट खेळणे.
 • माझा आवडता छंद नृत्य मराठी निबंध.
 • माझे आवडते पुस्तक श्यामची आई.
 • माझा आवडता अभिनेता / कलाकार मराठी निबंध.
 • माझे आवडते लेखक.
 • आदर्श विद्यार्थी.
 • कष्टाचे महत्व.
 • आदर्श नागरिक मराठी निबंध.

आजच्या या लेखात आपण निबंध लेखन मराठी (essay writing in marathi) ही मराठी जाणून घेतली. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली हे कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांना पण नक्कीच शेअर करा.

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

निबंध कसा लिहावा – How to Write Essay in Marathi

Table of Contents

How to Write Essay – निबंध कसा लिहावा

कुठल्याही स्तरावर भाषा शिकताना, प्रश्नपत्रिका सोडवताना कमी-अधिक लांबीचा निबंध लिहिणे अनिवार्य असते. एखादा विषय कितपत समजला आहे. स्वतःच्या भाषेत त्यावर मुद्देसूद विचार मांडता येत आहेत का, गोंधळून न जाता विषयानुरूप विचार, मते, प्रसंग, भावना यांचे वर्गीकरण करून ते क्रमवार, सुसूत्रपणे उलगडता येत आहेत ना; हेच निबंधातून पाहिले जाते.

स्पर्धा परीक्षांसाठी निबंध लिहिताना अर्थातच निबंध लेखनाची काठिण्यपातळी वाढत जाते; वाढत जायला हवी. शिक्षणामुळे अनुभवाकडे पाहण्याची आपली दृष्टी प्रगल्भ बनत असते, जाणिवा समृद्ध होत असतात, वृत्ती डोळस बनत असतात.विचारांनाही नवी झळाळी मिळत असते. त्यामुळे या सगळ्याचे प्रतिबिंब आपल्या निबंधातूनही उमटायला हवे.

त्यामुळेच एकाच विषयावरचा शालेय पातळीवरचा निबंध आणि स्पर्धा परीक्षांमधला निबंध यात जमीन-अस्मानाचा फरक हवा. शिवाय, स्पर्धा परीक्षांमधून उत्तीर्ण होऊन पुढे तुम्हाला प्रशासकीय सेवेत रूजू व्हायचे असते. अशावेळी परिस्थितीचे नेमके आकलन, समस्येचे गांभीर्य, त्याबद्दलची मतमतांतरे, उपाययोजना, त्यावरचे स्वतःचे स्पष्ट मत, याविषयीचे चौफेर भान असायला हवे असते. निबंध लेखनातून टप्प्याटप्प्याने, तर्कसंगत मांडणीतून एखाद्या निर्णयापर्यंत का आणि कसे जायचे याचेही भान तुम्हाला यानिमित्ताने यावे, ही अपेक्षा असते.

निबंधलेखनामध्ये आत्माविष्काराला मोठा वाव असतो. विचारांतील तर्कशुद्धता, शब्दांवरची हुकमत, कमी वेळात सुव्यवस्थितपणे मांडलेले विचार, वाचन, बहुश्रुतता अशा अनेक पैलूंचे दर्शन घडविण्याची संधी निबंधातून मिळते.जणू आपले व्यक्तिमत्त्वच निबंधातून प्रकट होते. विचार सुचण्यासाठी अनुभव उत्कटपणे घेण्याची आवश्यकता असते. तीच गोष्ट सूक्ष्म निरीक्षणाची. आपल्या पंचेंद्रियांचा उपयोग जागरूकपणे करायला हवा.

काही अनुभव आपण प्रत्यक्ष घेतो, तर काही वाचनातून मिळवता येतील. विविध प्रकारच्या वाचनातून आपल्याला विचारांचा, कल्पनांचा खजिनाच हाती लागतो. त्याचा निबंधलेखनासाठी कसा उपयोग करता येईल, याचा थोडा विचार करूया.

कोणत्याही प्रकारच्या निबंधाचे मुख्यतः दोन भाग पडतात.

1) पहिला भाग म्हणजे त्या निबंधाचे मुद्दे किंवा त्याचा आशय

2) दुसरा भाग म्हणजे त्या आशयाची मांडणी म्हणजेच निबंधशैली.

निबंधाचा आशय आणि शैली या दोन्ही दृष्टीने जो निबंध उंची गाठू शकतो, तो उत्तम ठरतो. मुद्दे चांगले आहेत; पण मांडणी ढिसाळ, अनाकर्षक असेल, तर निबंध सकस पण बेचव, कंटाळवाणा होईल आणि नुसताच भाषेने, अलंकारांनी सजवलेला पण ठोस आशय नसलेला निबंध खमंग, पण निःसत्त्व ठरेल.

जेव्हा आपण निबंधाचा विषय वाचतो. तेव्हा त्या विषयाशी संबंधित अनेक विचार, कल्पना, अनुभव, आठवणी,प्रसंग आपल्या मनात गोळा होतात. या सगळ्यातून निबंधासाठी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत व कोणते गाळले तरी चालतील, हे निबंधाची शब्दमर्यादा लक्षात घेऊन ठरवायला हवे; कारण निबंधासाठी असलेली शब्दमर्यादा पाळणे या आवश्यक असते.

त्यामुळे कोणत्या मुद्दयाचा सविस्तर विचार करायचा व कोणते थोडक्यात मांडायचे, ही दोन्ही आत्मसात करायला हवीत. अर्थात, त्यासाठी सराव महत्वाचा. निबंध लिहिताना निवडलेल्या मुक्ष्यांचा क्रम डोळ्यांपुढे आणून एकातून एक विचार, कल्पना उलगडत जातील, या पद्धतीने या मुद्यांची संगती लावायला हवी निबंध वाचताना त्यातील सलगता जाणवायला हवी.

निबंधाचा दुसरा भाग म्हणजे निबंधाची मांडणी, शैली! आपले विचार, भावना, समर्पक व मोजक्या शब्दांत व्यक्त करता यायला हव्यात .

शब्दरचना व वाक्यरचना जमण्यासाठी विशेषणे, क्रियाविशेषणे, वाक्प्रचार, म्हणी, सुभाषिते, सुविचार यांचे भांडार आपल्याजवळ भरलेले हवे. अवांतर वाचन केलेले असले की, आपल्याबीनिबंधातील आशय ची समृद्धी तर वाढतेच; पण वेगवेगळे लेखक कसे शब्द वापरतात, कशी मांडणी करतात, याच्या परिचयातून आपली स्वतःची शैली विकसित होत जाते.

आवश्यक असे शब्द सहजपणे कागदावर उमटू लागतात. यासाठी वाचनाची साधना हवीच! अवांतर वाचनामध्येही सातत्य व विविधता असायला हवी. दैनंदिन वृत्तपत्रांमधील बातम्यांबरोबरच माहितीपूर्ण, वैचारिक लेख, पुस्तकांमधील चरित्रे, प्रवासवर्णन, ललित निबंध, इतिहास, वैचारिक साहित्य असे विविध प्रकारचे साहित्य वाचायला हवे.

समस्याप्रधान निबंध लिहायचे असतील तर, आपल्या देशाच्या, समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास वृत्तपत्र वाचनातून व्हायला हवा. त्याचबरोबर जे वाचले त्याची नोंद करून ठेवायला हवी. निबंधाच्या विषयाशी संबंधित नुकत्याच घडलेल्या घटनांचे संदर्भ देता यायला हवेत. आपले विचार, आपल्याला सुचलेल्या कल्पना टिपून ठेवायला हव्यात.

वाचलेली सुभाषिते, काव्यपंक्ती यांचा वापर योग्य प्रमाणात करायला हवा. अन्यथा विषयाला कृत्रिमता येते. विषयाच्या संदर्भात सर्वसामान्य विचारांबरोबरच आपला खास वेगळा ठसा उमटवणारा मजकूर त्यात आला, तर असा निबंध खूप परिणामकारक ठरू शकतो.

निबंधाच्या मांडणीशी संबंधित अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निबंधाची आकर्षक, योग्य सुरुवात आणि सकारात्मक समारोप!

वेगळा ठसा उमटवणारा मजकूर त्यात आला, तर असा निबंध खूप परिणामकारक ठरू शकतो. निबंधाच्या मांडणीशी संबंधित अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निबंधाची एखाद्या प्रसंगातून नुकत्याच घडलेल्या एखाद्या घटनेचा संदर्भ घेत; निबंध विषयासंबंधात कुतूहल जागे होईल, निबंध वाचायची उत्कंठा निर्माण होईल, अशी निबंधाची सुरुवात असावी.

पण ‘नमनालाच घडाभर तेल अशी अवस्था होत नाही ना, याबद्दल जागरूक असावे.

सुरुवातीची चांगली कल्पना किती तपशीलवार मांडायची. ?

निबंधाची शब्दमर्यादा लक्षात घेऊन ठरवावे, निबंधाचा शेवट करतानाही आशादायी, समस्या निवारणाच्या दिशेने जाणार उपाययोजना सुचवणारा, भविष्याबद्दल मंगल चित्र रंगवणारा असावा, समस्या किती का असेना, ती निवारण्याचे बळ तुम्हा तरुणाईच्या मनगटात नक्कीच आहे, हे निबंधातून जाणवायला हवे. या विभागाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रस्तावना.

Leave a Comment Cancel reply

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

मराठी व्याकरण || Marathi Vyakaran

default-logo

Essay Writing In Marathi In 2020 Easy Method For Exams

essay writing in marathi

Essay Writing In Marathi Is Called As Nibandhlekhan (निबंध लेखन).

I Have Given Video On How to Write Marathi essay Bellow. Marathi Letter Writing

essay on space in marathi

MPSC Book LIst By Topper

 • More Networks

MarathiGyaan - Essay, Speech, Stories and More

संगणक चे महत्त्व मराठी निबंध | Computer Essay in Marathi | MarathiGyaan

संगणक चे महत्त्व मराठी निबंध | computer essay in marathi | sanganak che mahatva essay in marathi.

तुम्हा सर्वान साठी संगणक चे महत्त्व मराठी निबंध (sanganak che mahatva essay in marathi) लिहिला आहे. या निबंध मध्ये संगणक व त्याचे महत्व (Computer Essay in Marathi) या विषय वर चर्चा केली आहे.

essay on computer in marathi

या निबंध चे शीर्षक "संगणकाचे अधिराज्य" किंवा "संगणक ब त्याचे महत्त्व" किंवा "संगणक - काळाची गरज" पण असू शकते हा निबंध तुम्हाला नक्की आवडेल.

संगणक चे महत्त्व मराठी निबंध

आज संगणकाविना कुणाचेही पान हलत नाही. संगणकाचा जन्म पाश्‍चिमात्य देशात झाला. चार्लस्‌ बॅबेज हा संगणकाचा जन्मदाता. इ. स. १८३२ मध्ये म्हणजे सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी जन्माला आलेले हे बाळ भलेभक्कम आणि मोठे होते. त्याची कार्यक्षमताही मर्यादित होती. पण हा गुणी बाळ जसजसा मोठा होऊ लागला, तसतसा त्याचा आकार अधिकाधिक लहान होत गेला आणि कर्तृत्वाच्या कक्षा मात्र सतत रुंदावतच गेल्या. म्हणून तर आज हा संगणक आपले अधिराज्य सर्वत्र स्थापू शकला आहे.

एकविसावे शतक हे ' ज्ञानयुग' आहे आणि या ज्ञानयुगाचा कळस म्हणजे संगणक ! आज या संगणकाला ' अशक्य ' हा ' शब्द माहीत नाही. एके काळी संगणक ही फक्त शास्त्रज्ञांची मक्तेदारी होती. पण आज तो जनसामान्यांचा सेवेकरी झाला आहे. आपण प्रवासाला निघतो तेव्हा आपल्या प्रवासातील रेल्वेच्या वा विमानाच्या तिकिटांचे आरक्षण संगणक करतो. आपल्या घरात दरमहिन्याला येणारी विजेची व दूरध्वनीची बिले, विम्याचा हप्ता भरण्याची सूचना देणारी स्मरणपत्रे संगणक तयार करतो. संगणकाने सर्व कामे सोपी, सुलभ आणि शिस्तीची केली आहेत. आणि आता तर मोबाईलमध्ये संगणक अवतरल्यामुळे दैनंदिन कामे विलक्षण वेगात व कार्यक्षमतेने करता येऊ लागली आहेत. त्यामुळे अखंड जगच खिशात आले आहे.

मोठमोठ्या संस्था, कारखाने, कचेऱ्या येथील बिले तयार करण्याची कामे संगणक करतात. शालान्त परीक्षा आणि इतर अनेक मोठमोठ्या परीक्षांचे निकाल संगणक तयार करतो. मोठमोठी पुस्तके, ग्रंथ अगदी सहजगत्या चुटकीसरशी संगणकाच्या साहाय्याने छापले जातात. बँका, विमा कंपन्या, शेअर्स कचेर्‍यांमधील हिशेब संगणक क्षणात बिनचूक करतात.

सध्याच्या विज्ञानयुगात सतत संशोधन चालू असते. या संशोधनाला संगणक मोठे साहाय्य करतो. या युगातील अंतराळविज्ञानाला संगणकाचा आधार लाभला आहे. अंतराळात उपग्रह सोडण्यास संगणकाने मदत केली आहे. हवामानाचा ' अंदाज, दूरदर्शनवरील चित्रदर्शन अशी किती कामे सांगावीत या संगणकाची ! इंटरनेटसारख्या चमत्काराने तत जग जवळ आणण्याचे महान कार्य केले आहे. आज कोणतेही क्षेत्र संगणकाच्या स्पर्शापासून दूर राहू शकत नाही, इतके या संगणकाचे माहात्म्य वाढले आहे.

असे या संगणकाचे अधिराज्य सर्वत्र आहे. म्हणून या संगणकाचे आपण गुलाम झालो आहोत काय? असा प्रश्‍न पडतो. पण विचारांती या प्रश्‍नातील फोलपणा लक्षात येतो. एक गोष्ट नक्की की, या संगणकाचा निर्माता माणूस आहे. माणूसच संगणकाला माहिती ब आज्ञावली देतो. अंतिमतः या अधिराज्याचा दूरस्थ नियंत्रक माणूसच आहे !! 

तर हा होता संगणक चे महत्त्व मराठी निबंध (importance of computer essay in marathi) तुम्हाला हा निबंध कसा वाटलं आम्हाला कंमेंट करून कडवा आणि आपल्या मित्रां सोबत share करा.

मानव व वैज्ञानिक प्रगती मराठी निबंध

विज्ञान आणि मानव मराठी निबंध

दूरदर्शन शाप की बरदान मराठी निबंध

झाडांवर मराठी निबंध

You might like

I like this composition of Marathi and I write in my book for a reading anytime it is interesting so that is good passage. Thank you for posting this passage that's all thank you

Bhayy englishh 👍😂

Post a Comment

Contact form.

Majhi Marathi

 • Marathi Quotes
 • Success Story
 • Today इतिहास
 • Tech – तंत्रज्ञान
 • Viral Topics

निबंध कसा लिहावा

Essay Writing in Marathi

आपल्याला मराठीचा वार्षिक पेपर म्हटला कि निबंध लिहणे अनिवार्यच राहते मग त्या मध्ये आपल्याला कोणत्या पण विषयावरती निबंध येऊ शकतो जसे कि राजकारण, नेत्यांबद्दल माहिती आणि अशे बर्याच प्रकारचे विषय तुम्हाला परीक्षेमध्ये निबंध लिहण्यासाठी येऊ शकतात. तर प्रत्येक निबंध कसा लिहावा, त्या मध्ये कोणत्या गोष्टी बदल सांगाव निबंधाची लांबी किती असावी या सर्व गोष्टी निबंधाच्या विषयावरती अवलंबून असतात.

स्पर्धा परीक्षा आणि शालेय निबंध या मध्ये खूप जास्त फरक आहे. शालेय निबंधामध्ये तुम्हाला फक्त दिलेल्या विषयावरती २०० ते २५० ओळी लिहाव्या लागतात. आणि त्या मध्ये पण ठराविक माहिती. पण जर स्पर्धा परीक्षांच्या निबंधाबद्ल बोलायचे म्हटले तर या मध्ये खूप साऱ्या गोष्टीचा समावेश असतो. या मध्ये तुम्हाला परीस्थितीचे आकलन, उपाययोजना, समस्येचे आकलन या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागतो. आम्ही तुमच्या साठी घेऊन आलो आहोत काही खास टिप्स ज्या तुम्हाला तुमचा निबंध आणखी सुंदर बनवण्यास मदत करतील. चला तर मग सुरु करूया.

निबंध कसा लिहावा – How to Write Essay in Marathi

How to Write Essay in Marathi

निबंधाचा विषय किंवा मुद्दा जाणून घ्या

आपल्याला कोणत्या विषयावरती लिहायचा आहे ,त्या बदल आपल्याला काय काय माहिती आहे . आपण कोणत्या गोष्टी त्या मध्ये लिहू शकतो या सर्व गोष्टी आपल्याला निबंध लिहण्याआधी जाणून घ्यायच्या आहेत .

निबंधाची सुरवात आकर्षक असावी

जेव्हा पण तुम्ही निबंध लिहण्यासाठी सुरवात करतात तेव्हा त्याची सुरवात आकर्षक असायला हवी जेणेकरून समोरील व्यक्तीच्या मनात समोरील निबंध वाचण्यासाठी उत्सुकता निर्माण झाली पाहिजे . सुरवातील जास्त खोडतोड करू नये, निबंध लिहताना तुमचे अक्षर सुंदर आणि आकर्षक असले पाहिजे .

पुढील भागात निबंधाच्या विषयाची सुरवात करावी

या मध्ये तुम्हाला दिलेल्या विषयावरती तुम्हाला असलेली सर्व माहिती व्यस्तीत रित्या मांडायची आहे . या भागाला “The body of an easy ” असे म्हटले जाते कारण इथूनच तुमच्या निबधातील विषयाला खरी सुरवात केली जाते. या मध्ये तुम्हाला सर्व माहिती तुमच्या पद्धतीने मांडायची असते . या मध्ये तुम्हाला किती प्याराग्राफ लिहावे याची मर्यादा नसते तुम्हाला प्रत्येक नवीन विचारासाठी एक स्वतंत्र प्यारा तयार करू शकता .

निबंधाचा शेवट नेहमी चांगला ठेवावा

तुम्ही संपूर्ण निबंधात काय लिहल आहे त्याचा आशय हा शेवटी तुमचा शब्दात लिहायला हवा त्या मध्ये ठळक गोष्टी बदल माहिती भरपूर आणि महत्वाचा आशय या मध्ये लिहायला हवा कारण निबंधाचा शेवट आणि सुरवात याला खूप बारकाईने वाचले जाते .

निबंधाची लांबी वाढवण्यासाठी चुकीची माहिती लिहू नये

तुम्हाला जे लिहायचे आहे त्या बदल योग्य माहिती नसेल तर ते लिहू नका या मुळे तुम्हाला कमी मार्क भेटू शकतात . तुम्हाला असलेली सर्व माहिती बरोबर आहे याची आधी खात्री असेल तरच ती माहिती तुम्ही लिहा .

Editorial team

Editorial team

Related posts.

MSCIT कोर्स बद्दल संपूर्ण माहिती

MSCIT कोर्स बद्दल संपूर्ण माहिती

आजच्या 21 व्या शतकात सर्व माहितीची देवाण-घेवाण हि डिजिटल होत आहे, सर्वकाही ऑनलाइन होत आहे. माहिती हि डिजिटल फॉर्म मध्ये...

महिलांसाठी बेस्ट करिअर ऑप्शन

महिलांसाठी बेस्ट करिअर ऑप्शन

आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला ह्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे जात आहेत, आजकाल अस एकही क्षेत्र नाही कि ज्यामध्ये महिला...

MS Excel म्हणजे काय?

MS Excel म्हणजे काय?

MS-Excel आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये बरेच अशे सॉफ्टवेयर असतात, जे आपण खुप जास्ती प्रमाणात वापरतो, व ते आपले काम खुप सोप्पे...

Copyright © 2016-2023, MajhiMarathi.Com, All rights reserved

Mr Greg's English Cloud

Short Essay: Marathi

Three short essay examples on Marathi.

Table of Contents

Marathi Essay Example 1

Marathi is a language spoken in the western Indian state of Maharashtra. It is the fourth most widely spoken language in India and has a rich cultural history. In this essay, we will explore three possible topics related to Marathi language and culture. The first topic is the history and evolution of Marathi language. The second topic is the significance of Marathi festivals and traditions. Finally, we will discuss the role of Marathi literature in promoting the language and preserving its cultural heritage.

Marathi language has a long and rich history that dates back to the 8th century. It is believed to have originated from the Maharashtri Prakrit, a language spoken in ancient Maharashtra. Over time, Marathi has been influenced by other languages such as Sanskrit, Persian, and English. The standardization of Marathi language began in the 19th century, and it was during this time that the modern form of the language emerged. Today, Marathi is recognized as one of the official languages of India and is widely used in literature, media, and education.

Marathi culture is known for its vibrant festivals and traditions. One of the most important festivals celebrated in Marathi culture is Ganesh Chaturthi, which honors the Hindu deity Ganesha. During this festival, people decorate their homes and streets with colorful decorations, prepare traditional sweets, and offer prayers to Lord Ganesha. Another important festival is Diwali, the festival of lights, which celebrates the victory of good over evil. Marathi culture also has many traditional practices and rituals associated with various life events such as birth, marriage, and death. These practices play an important role in promoting social and cultural cohesion and preserving the cultural heritage of Marathi people.

Marathi literature has a rich history that spans over 800 years. It is known for its diversity and includes various genres such as poetry, drama, and fiction. Marathi literature has played an important role in promoting the language and preserving its cultural heritage. Many renowned Marathi writers such as V.S. Khandekar, P.L. Deshpande, and Pu La Deshpande have contributed to the development of Marathi literature. Today, Marathi literature is recognized as one of the major literary traditions in India and has a growing readership both in India and abroad.

In conclusion, Marathi language and culture have a long and rich history that is rooted in the traditions and practices of the people of Maharashtra. The three topics discussed in this essay – the history and evolution of Marathi language, the significance of Marathi festivals and traditions, and the role of Marathi literature in promoting the language and preserving its cultural heritage – provide a glimpse into the diverse and vibrant culture of Maharashtra.

Marathi Essay Example 2

Marathi is a language and ethnic group that has a rich history and culture. This essay will explore different aspects of Marathi, including the language itself and the people who speak it. Through a descriptive or expository lens, we will delve into the origins, characteristics, and variations of Marathi, as well as the traditions, practices, and challenges faced by the Marathi community.

Marathi is an Indo-Aryan language spoken in the Indian state of Maharashtra and surrounding regions. Its origins can be traced back to the 13th century, when it emerged as a distinct language from Sanskrit and other Prakrit languages. Marathi has a unique grammar and syntax, with a complex system of inflections and conjugations. It also has a rich literary tradition, with notable works including the 13th-century saint-poet Dnyaneshwar’s Amrutanubhav and the 19th-century social reformer Jyotirao Phule’s Gulamgiri. Marathi has several regional variations and dialects, including Varhadi, Konkani, and Malvani, each with its own distinct features.

The Marathi people are an ethnic group native to Maharashtra and surrounding regions, with a population of over 80 million. They have a long history dating back to the 3rd century BCE, when the Mauryan Empire ruled the region. Marathi culture is characterized by a strong emphasis on family, community, and tradition. Some of the most prominent cultural practices include the Ganesh Chaturthi festival, Lavani dance, and the Maharashtrian cuisine, which is known for its spicy flavors and use of coconut and peanuts. However, the Marathi community also faces several challenges, including political underrepresentation and socioeconomic disparities, particularly in rural areas.

As an alternative to the previous outline, the essay could focus specifically on Marathi literature. This could include:

In conclusion, Marathi is a language and ethnic group with a rich and diverse culture. Whether exploring the nuances of the Marathi language or the traditions and practices of the Marathi people, there is much to learn and appreciate about this fascinating community. By delving into the history, characteristics, and challenges facing the Marathi community, we can gain a deeper understanding of the complexities and richness of this unique culture.

Marathi Essay Example 3

Marathi is an Indian language spoken predominantly in the state of Maharashtra. It is the official language of the state and has a rich cultural and historical significance. In this essay, we will explore the historical background of Marathi language and its characteristics.

The Marathi language has a long and rich history dating back to the 8th century. It evolved from Prakrit, a language spoken in ancient India. The earliest known Marathi inscription dates back to 1012 AD, found at Shravanabelagola in Karnataka. The Marathi language gained prominence during the reign of the Yadava dynasty in the 12th century. During this period, Marathi literature flourished, and many great works of poetry and prose were written. The Marathi language also played a significant role in the Bhakti movement, a religious movement that originated in Maharashtra in the 13th century.

The Marathi language evolved from Maharashtri Prakrit, a language spoken in ancient India. Maharashtri Prakrit was spoken in the western Deccan region, which includes present-day Maharashtra, Gujarat, and parts of Madhya Pradesh. Marathi has also been influenced by other languages such as Sanskrit, Persian, and Arabic. The Marathi language has undergone several changes over the centuries, and its modern form has been standardized since the 19th century.

Marathi has a unique set of characteristics that distinguish it from other Indian languages. Phonetically, Marathi has 16 vowels and 25 consonants. The language has a complex grammar system, with eight cases, three genders, and two numbers. Marathi also has a rich vocabulary, with many words borrowed from Sanskrit, Persian, and Arabic. The language has a unique script, known as the Devanagari script, which is also used for other Indian languages such as Hindi and Sanskrit.

In conclusion, Marathi is a language with a rich cultural and historical significance. Its evolution from Prakrit to its modern form has been a long and complex process. Marathi’s unique characteristics, such as its phonetics, grammar, and vocabulary, make it a fascinating language to study. The language has played a significant role in Indian history and culture and continues to be a vital part of Maharashtra’s identity.

About Mr. Greg

Mr. Greg is an English teacher from Edinburgh, Scotland, currently based in Hong Kong. He has over 5 years teaching experience and recently completed his PGCE at the University of Essex Online. In 2013, he graduated from Edinburgh Napier University with a BEng(Hons) in Computing, with a focus on social media.

Mr. Greg’s English Cloud was created in 2020 during the pandemic, aiming to provide students and parents with resources to help facilitate their learning at home.

Whatsapp: +85259609792

[email protected]

essay on space in marathi

Learning Marathi

पाणी म्हणजे जीवन निबंध | Water is Life Essay in Marathi

या पोस्टमध्ये आम्ही पाणी म्हणजे जीवन या विषयावर Water is Life Essay in Marathi निबंध लिहिला आहे. यामध्ये आम्ही परिचय, पाण्याचे महत्त्व, पाणी बचतीचे उपाय याविषयी संपूर्ण माहिती दिली आहे. हा निबंध शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या शब्दात लिहिला आहे. कृपया पोस्ट पूर्ण वाचा.

Table of Contents

पाणी म्हणजे जीवन निबंध मराठीत | Water is Life Essay in Marathi

पाणी हा निसर्गाने आपल्याला दिलेला एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे परंतु इतर संसाधनांप्रमाणे ते देखील मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे. तसे पाहता, आपल्या पृथ्वीवर 70 टक्के पाणी आहे, परंतु जे पाणी मानव पिऊ शकतो त्यापैकी फक्त 1 टक्के पाणी, उर्वरित पाणी नद्या, तलाव आणि पर्वतांमध्ये बर्फाच्या रूपात साठवले जाते.

पाण्याशिवाय जीवनाची कल्पनाही करता येत नाही कारण पाण्याअभावी माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो, त्यामुळे पाणी हे जीवन आहे आणि ते मर्यादित प्रमाणातच अस्तित्वात आहे आणि जर आपण त्याचा दुरुपयोग करत राहिलो तर एक वेळ अशी येईल की आपल्याला प्यायलाही पाणी नसेल.

पाण्याचे महत्त्व

आजपर्यंत ज्ञात असलेल्या संपूर्ण सूर्यमालेतील पृथ्वी हा एकमेव ग्रह आहे, जिथे पाण्याचा विपुल साठा आहे. पाण्याशिवाय जीवनाची कल्पना करणे अशक्य आहे. पाण्यामुळे पृथ्वीवर जिवंत जग शक्य झाले आहे. जिवाणूंपासून ते अगदी स्थूल प्राण्यांपर्यंत आणि हत्तींपर्यंत आणि शेवाळापासून ते आकाशी झाडांपर्यंत, प्रत्येकाचे जीवन पाण्यावर आधारित आहे. मानवी शरीरात पाण्याचे कमाल प्रमाणही तेवढेच असते.

पाण्याअभावी जीवन जगणे कठीण होऊन ते शरीरात कृत्रिम मार्गाने भरून काढावे लागते. आपले अन्न, वस्त्र, इमारती, स्वच्छता , आरोग्य आणि पर्यावरण संतुलनासाठी पाण्याला पर्याय नाही. आपला आराम, आनंद आणि मनोरंजन देखील पाण्याशी जोडलेले आहे. घरांमध्ये, उष्णता टाळण्यासाठी कपडे धुणे, अन्न शिजवणे, आंघोळ करणे आणि कुलर चालवणे यासाठी पाणी उपयुक्त आहे.

आम्ही जलकुंभात पोहण्याचा आणि नौकाविहाराचा आनंद घेतो. आपल्या घरांमध्ये आणि बागांमध्ये पाण्याची गरज आहे. उद्याने आणि जंगलांची हिरवळ केवळ पाण्यावर अवलंबून आहे. पाण्याशिवाय शेतीची कल्पनाही करता येत नाही. जीवसृष्टीचे अस्तित्व आणि पोषण यांच्याशी निगडीत कोणतीही गोष्ट बघा, त्यात पाण्याचे योगदान निश्चितच आवश्यक असते.

पाण्याचा गैरवापर आणि त्याचे परिणाम

माणूस सतत आपल्या कृतीने पाणी दूषित करत असतो त्यामुळे पाणी प्रदूषित होते आणि दूषित पाण्याच्या वापरामुळे कॉलरा, कॉलरासारखे आजार उद्भवतात. पाणी असेच वाहत राहिल्याने पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असून त्यामुळे जमीन नापीक होत असून झाडे-झाडे यांचे योग्य संगोपन होत नाही. पाण्याच्या अनावश्यक वापरामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जात आहे. पाण्याचा असाच दुरुपयोग होत राहिल्यास त्याचे परिणाम फार भयंकर होतील.

पाणी संवर्धन

पाणी हे जीवन आहे, त्यामुळे त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. घराच्या छतावर टाकी बनवून पावसाच्या पाण्याची बचत करता येते, ज्याचा वापर कपडे धुण्यासाठी आणि साफसफाईसाठी करता येतो. नळ चालू न ठेवता आणि तुटलेल्या पाण्याचे पाईप दुरुस्त करूनही आपण पाणी वाचवू शकतो.

पृथ्वीच्या आतील पाण्याची कमी होत चाललेली पातळी ही आगामी जलसंकटाचा इशारा आहे. पृथ्वीचे वातावरण तापत आहे आणि त्यामुळे नद्यांचे जन्मस्थान असलेल्या हिमनद्या झपाट्याने वितळत आहेत.

असे होऊ नये की आपल्या प्रसिद्ध नद्यांची केवळ नावेच उरतील, त्यामुळे तन, मन, धनाने जलसंधारण यशस्वी करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला आमचा लेख खूप आवडला असेल आणि तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल Water is Life Essay in Marathi आणि त्यासोबत तुम्हाला इतर मनोरंजक माहिती देखील आवडली असेल.

हे पण वाचा-

 • माझा आवडता छंद मराठी निबंध
 • मराठीत गुलाबावर निबंध
 • निबंध वेळ पैसा आहे
 • मराठीत गाय वर निबंध

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव “Rajesh Pahan” आहे मी learningmarathi.in वेबसाइटचा संस्थापक आहे. मी गेली ३ वर्षे ब्लॉगिंग करत आहे, ही वेबसाईट बनवण्यामागचा माझा उद्देश हा आहे की मी मराठीत सर्व लोकांना योग्य माहिती देऊ शकेन.

Leave a comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Marathi Typing

Special characters:, independent vowels:, dependent vowels:, consonants:, additional consonants:.

 • Marathi Font Display Problem - Solution

Learn Marathi Typing  in Minutes. Its very easy and simple to type in Marathi using English. Just type the text in English in the given box and press space, it will convert the text in Marathi. Yes, this English to Marathi converter has options like click on a typed word to see more options related to Marathi language.  To switch language between Marathi and English use ctrl + g and vice versa .

Type in English : "navin varsh 2024 madhye tumche swagat aahe"

Get in Marathi : "नवीन वर्ष २०२४ मध्ये तुमचे स्वागत आहे"

Now copy the typed Marathi text and use it anywhere on emails, chat, face book, twitter or any website. For Example if you want to type "मराठी मानुष" simply type "Marathi manoosh" the software automatically convert it in Marathi language -  इंग्लिश तो मराठी . It's Free Marathi Type Software . Marathi is the language written in Balbodh version of Devanagari Script. It's very similar to Hindi typing .

1. English to Marathi Translation

2.  Voice to Text Marathi

3.  To Convert This Marathi Unicode Text to Krutidev

4.  English to Marathi Typing in Mobile Phone  

English to Marathi Type Software also provide suggestion words so you can type Marathi easily. The auto complete feature saves lots of time in Marathi typing. It's the simple tool for who wants to type in Marathi without learn Marathi typing.

This a Free online Marathi typing tool for type Marathi anytime you want it's available free and 24*7. The software convert/ Translate English to Marathi in Unicode font so you can use resultant text anywhere from Face book, twitter, comments, emails , MS- word etc. It's very important to type in Marathi online because we can express our self best with our mother tongue Marathi that is not possible with English.

How to Type in Marathi 

Marathi Typing is very easy with above method. Just type in English as you type messages in Mobile and press space bar. It will convert in Marathi. If you think you don't get desired word, you can press backspace key to open word suggestion list from which you can choose another word of Marathi language.

Suggestions list will also appear when you click on that word with mouse. India Typing is Free and Fastest method for Type in Marathi, without practicing Marathi keyboard actually.

1. Type with your English keyboard and press space bar.

2. You will see your English typed word gets converted in Marathi.

3. If you don't get desired word, you can press backspace key to get more suggestion words, choose one from them. (To pop-up suggestion list you can click on particular word also)

4. If not found your desired word in suggestion list, try another combinations of English letters. This Marathi transliteration works on Phonetics so make English letters combination as the sound vibrates from your mouth.

5. If unable to find suitable word than click on "English to Marathi Keyboard" button to insert Marathi character directly.

6. You can download your typed Marathi text as either notepad file (.txt) or MS-Word file (.doc).

7. After completing your online Marathi typing work, you can make formatting with open in editor option.

english to marathi typing download

Explore Marathi Typing

Marathi (मराठी)  is under top 10 natively spoken language in the world. Almost 100 million (i.e. 10 Crore) people in India reported Marathi to be their native language. Marathi is written in "Balbodh Devanagari" script (बालबोध  देवनागरी लिपि ).

Marathi written in  Devanagari consists of 12 vowels and 36 consonants and is written from left to right. Marathi is official language of Maharashtra, Goa, Dadar and Nager Haveli, Daman and Diu.

Extra Knowledge : What we speak is language so Marathi is language , and What we write is known as script, so Devanagari is a script . We Speak Marathi and Write in Devanagari Script.

 • Marathi Alphabet

Marathi alphabet consists 12 vowels and 36 consonants.

1. Vowels in Marathi

Marathi vowels retain much of their original Sanskrit pronunciation making some of them different from their Hindi counterparts. 12 vowels of Marathi script are following

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः

2. Consonants in Marathi

Consonant are known as Vaynjane (व्यंजने) in Marathi. There are 36 letters for Marathi consonants are given below:

क ख ग घ घ, च छ ज झ ञ , ट ठ ड ढ ण , त थ द ध न , प फ ब भ म , य र ल व श , ष स ह ळ क्ष ज्ञ

3. Marathi Numerals

Numerals are written symbols used to represent numbers. Marathi  counting uses distinct names for the numbers 1 to 20 and each multiple of 10.  Marathi language have there own numerals symbol listed below:

Marathi Numerals       ०  १  २  ३  ४  ५  ६  ७  ८  ९

English Numerals       0 1  2  3  4  5   6  7  8  9 

Interesting Facts about Marathi

1. Marathi is a Southern Indo-Aryan language.

2. Marathi is also known as Maharashtra, Maharathi, Malhatee, Marthi and Muruthu.

3. Marathi is thought to be a descendent of Maharashtri, one of the Prakrit languages which evolved from Sanskrit in about the 3rd century BC.

4. Marathi first appeared in writing in 739 AD on a copper-plate inscription found in Satara, a district of Maharashtra state.

5. Marathi has three writing systems Balbodh Devanagari (current), Modi, Kadamba (past).

Frequently Asked Questions ?

1. Is it safe type important document here on website ?

Yes, we respect your privacy and don't save your typed text on our server; actually we don't know what you are typing here. What you have typed is with your computer only.

2.  How the English to Marathi typing works ?

It is Marathi Transliteration, in fact it's a machine transliteration software as service, enables you to type in Marathi right from your English keyboard.

3. How to change font of Marathi text ?

What you have typed with English to Marathi transcription is in Unicode Marathi font, so its very portable means you can use this Marathi text anywhere on the digital world. You can copy from here and paste it on Facebook, WhatsApp, twitter, blogs, comment section at any site. You could download Marathi text in either as notepad file (.txt format) or document file (MS word).

If you are looking for change font of your typed content there is two options. First one is you can convert your Marathi typed text in ANSI Marathi font like krutidev or devlys with Unicode to Krutidev Converter tool. Second option you can change font after download in your system. After download Marathi text open with MS word or Notepad and change font family. You can download Marathi Unicode fonts from our website download menu.

4. Can I get my typed Marathi text in English also ?

Yes, you can get English translation of your text. Just copy the Marathi text you have typed and paste on Marathi to English translator tool. You will get translation in seconds.

5. Can I get Marathi text without type it ?

Necessity is the mother of invention. Yes we have an alternative for Marathi typing without keyboard, what you are looking for is Marathi voice typing . Let your mic to do typing for you, just speak and your speech will be typed automatically.

6. What is the difference between  transliteration and translation ?

Transliteration  is the process of changing the script of words from one language to another language. While on another hand, a  translation  tells you the meaning of words in another language.

7. Country of Origin ?

This website is made in India with love.

 • English to Marathi
 • Marathi to English
 • Marathi to Hindi
 • Marathi to Gujarati
 • Marathi to Punjabi
 • Marathi to Bangla
 • Marathi to Odia
 • Marathi to Kannada
 • Marathi to Tamil
 • Marathi to Telugu
 • Marathi to Malayalam
 • Any Language
 • Marathi Typing Test (Character by Character)
 • Marathi Unicode Typing Test
 • English Typing Test
 • English Typing Test (Character by Character)
 • Print Certificate
 • Verify Certificate
 • English Typing Tutor
 • Marathi Unicode Fonts
 • Marathi Non Unicode Fonts
 • Shree Lipi Fonts
 • Display Text in Marathi
 • Fonts Installation Instruction
 • Marathi Alt Code
 • Typing Speed Formula
 • Learn How to Type Fast
 • Type in Marathi (Minglish)
 • Marathi Alt Code Character
 • English to Marathi Typing Help
 • Marathi Counting
 • Marathi in Windows 10 Language bar
 • Marathi in Windows 11 Language bar
 • Marathi Inscript Typing
 • Kruti Dev To Unicode Converter
 • Unicode To KrutiDev Converter
 • Script Converter
 • Marathi Inscript Keyboard
 • Simple Marathi Typing
 • Roman Marathi to Devanagari Marathi Converter
 • Marathi Type in Mobile
 • Marathi OCR - Image to Text Converter
 • Text to Image
 • Number to Words Converter - Marathi

IMAGES

 1. Space & Astronomy in Marathi for Android

  essay on space in marathi

 2. Space & Astronomy in Marathi APK for Android Download

  essay on space in marathi

 3. अवकाशावरील रहस्यमयी विचार

  essay on space in marathi

 4. Marathi Essay

  essay on space in marathi

 5. 6th Science

  essay on space in marathi

 6. पाणी हेच जीवन

  essay on space in marathi

VIDEO

 1. सहल निबंध मराठी

 2. मी अनुभवलेला पाऊस निबंध मराठी भाषेत

 3. माझी आई मराठी निबंध // Mazi aai nibandh marathi // Mazi aai essay in marathi // 10 of 10 marks

 4. शाळेचा पहिला दिवस निबंध मराठी/shalecha pahila divas nibandh marathi

 5. माझे आवडते पुस्तक निबंध मराठी , Maze aavadate pustak marathi nibandh

 6. मराठी भाषा संवर्धन निबंध

COMMENTS

 1. अंतराळ युगातील भारत वर मराठी निबंध Essay On India In The Space Age In

  अंतराळ युगातील भारत वर मराठी निबंध Essay on India in the Space Age in Marathi (200 शब्दात) भारताच्या अंतराळ युगाचा इतिहास हा अथक आकांक्षा आणि तसेच उत्कृष्ट ...

 2. अंतराळ संशोधन निबंध मराठी

  Set 2: अंतराळ संशोधन निबंध मराठी - Space Research Essay in Marathi. मागील चार-पाच दशकांपासून अंतराळ विज्ञानात खूप प्रगती झाली आहे.

 3. भारताचा अंतराळ युगात प्रवेश मराठी निबंध

  भारताचा अंतराळ युगात प्रवेश मराठी निबंध | BHARTACHA ANTARA YUGAT PRAVESH Essay In Marathi ...

 4. 100+ मराठी विषयावरील निबंध

  मराठी निबंध यादी | marathi essay topics. माझी आई निबंध मराठी. माझे बाबा / वडील. माझी शाळा निबंध मराठी. माझी सहल मराठी निबंध. माझी आजी निबंध. माझे ...

 5. तंत्रज्ञान मराठी निबंध ! Technology Essay In Marathi

  Technology Essay In Marathi | August 3, 2020 by मराठी ब्लॉगर आज एकविसाव्या शतकात तंत्रज्ञान जेवढे विकसित झालेले आहे तेवढे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते.

 6. पृथ्वी वाचवा मराठी निबंध, Essay On Save Earth in Marathi

  मला आशा आहे की आपणास पृथ्वी वाचवा मराठी निबंध हा लेख (essay on save earth in Marathi) आवडला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडला असेल तर हा लेख आपल्या ...

 7. India's entry into the space age Marathi essay

  Hello friends, today we enter the space age of India We will look at Marathi essays. April 19, 1975 will be considered as an important day by every science-loving Indian citizen. April 19, 1975 will be considered as an important day by every science-loving Indian citizen.

 8. 100+ मराठी निबंध Marathi Nibandh, Essay In Marathi

  100+ मराठी निबंध Marathi Nibandh, Essay In Marathi. निबंध हा सहसा लेखकाचा दृष्टीकोन किंवा कथांच्या रूपरेषा लिहिण्याचा एक छोटासा भाग असतो.

 9. मराठी निबंध : Best Essays in Marathi

  मराठी निबंध हवे आहेत? आजच वाचा किंवा कॉपी करून घ्या मराठी भाषेतील निबंध (Essays in Marathi). अनेक विषयांवरील निबंध तुम्हाला इथेच मिळतील

 10. निबंध लेखन मराठी

  आजच्या या लेखात आपण निबंध लेखन मराठी (essay writing in marathi) ही मराठी जाणून घेतली. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली हे कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा.

 11. निबंध कसा लिहावा

  Next Article समास व समासाचे प्रकार - Samas in Marathi नवीन अपडेट्स RPF Recruitment : रेल्वे संरक्षण दल मध्ये 4460 पदांची भरती

 12. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वर मराठी निबंध Essay On Dr. Babasaheb Ambedkar In

  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वर मराठी निबंध Essay on Dr. Babasaheb Ambedkar in Marathi (200 शब्दात) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांना भीमराव रामजी आंबेडकर म्हणूनही ओळखले ...

 13. निसर्गाचे महत्व मराठी निबंध, Essay On Nature in Marathi

  निसर्गाचे महत्व मराठी निबंध, Essay On Nature in Marathi. निसर्ग हा आपल्या सजीवांचा महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे. मानवी जीवनासाठी निसर्ग हा ...

 14. माझे आवडते ठिकाण महाबळेश्वर निबंध My Favourite Place Essay in Marathi

  by Rahul. My Favourite Place Essay in Marathi - My Favourite Place Mahabaleshwar Essay in Marathi माझे आवडते ठिकाण महाबळेश्वर मराठी निबंध खरंतर, जेंव्हा मी सातवीच्या वर्गात शिकत होते ...

 15. Essay Writing In Marathi In 2020 Easy Method For Exams

  Essay Writing In Marathi In 2020 Easy Method For Exams. Essay Writing In Marathi Is Called As Nibandhlekhan (निबंध लेखन). I Have Given Video On How to Write Marathi essay Bellow. Marathi Letter Writing. MPSC Book LIst By Topper. Essay Writing In Marathi Is Impoertant tOpic For Competative Aspirent Student As Well As School ...

 16. संगणक चे महत्त्व मराठी निबंध

  या निबंध मध्ये संगणक व त्याचे महत्व (Computer Essay in Marathi) या विषय वर चर्चा केली आहे. या निबंध चे शीर्षक "संगणकाचे अधिराज्य" किंवा "संगणक ब त्याचे ...

 17. निबंध कसा लिहावा

  निबंध कसा लिहावा. Essay Writing in Marathi. आपल्याला मराठीचा वार्षिक पेपर म्हटला कि निबंध लिहणे अनिवार्यच राहते मग त्या मध्ये आपल्याला कोणत्या पण ...

 18. माझे आवडते ठिकाण निबंध, Essay On My Favourite Place in Marathi

  मला आशा आहे की आपणास माझे आवडते ठिकाण मराठी निबंध हा लेख (essay on my favourite place in Marathi) आवडला असेल.

 19. Short Essay: Marathi

  Marathi Essay Example 1. Marathi is a language spoken in the western Indian state of Maharashtra. It is the fourth most widely spoken language in India and has a rich cultural history. In this essay, we will explore three possible topics related to Marathi language and culture. The first topic is the history and evolution of Marathi language.

 20. पाणी म्हणजे जीवन निबंध

  आज आपण या पोस्टमध्ये Water is Life Essay in Marathi याविषयी माहिती देणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो आणि नवीन पोस्ट मध्ये आपले स्वागत आहे.

 21. भारतीय संस्कृती " वर मराठी निबंध Indian Culture Essay In Marathi

  March 11, 2024by Marathi Mol. Indian Culture Essay In Marathi समृद्ध संस्कृतीची भूमी जिथे भारतात अनेक धार्मिक संस्कृतीचे लोक आहेत. आपली संस्कृती म्हणजे आपण पाळत ...

 22. निसर्ग वर मराठी निबंध Essay On Nature In Marathi

  Essay On Nature In Marathi आपण सर्वात सुंदर ग्रहावर राहतो, पृथ्वी ज्याचा निसर्ग अतिशय स्वच्छ आणि आकर्षक हिरवागार आहे. निसर्ग हा आपला सर्वोत्तम मित्र आहे जो

 23. Marathi Typing

  Its very easy and simple to type in Marathi using English. Just type the text in English in the given box and press space, it will convert the text in Marathi. Yes, this English to Marathi converter has options like click on a typed word to see more options related to Marathi language. To switch language between Marathi and English use ctrl + g ...

 24. Journal of Geophysical Research: Space Physics Call for Papers Recent

  Call for Papers Recent Advances on Modelling and Observations in Space and Earth Sciences. Submission deadline: Saturday, 31 August 2024. With the support of the larger international community, African Geophysical Society (AGS) successfully held its 6 th Annual International Conference on 2-4 October 2023 in Lusaka, Zambia. The AGS is an interdisciplinary organization established to enhance ...