Voice speed

Text translation, source text, translation results, document translation, drag and drop.

case study meaning in marathi language

Website translation

Enter a URL

Image translation

वाचन मित्र

 • बातम्या
 • भरती जाहिराती
 • शैक्षणिक
 • योजना
 • __जीवन परिचय
 • __महत्वपूर्ण दिवस

केस स्टडी (Case Study) म्हणजे काय।केस स्टडी कशी करावी।केस स्टडी चे फायदे.

केस स्टडी (case study): प्रकार आणि फायदे..

केस स्टडी (Case Study) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा,समुहाचा,किंवा विशिष्ट काळात केलेला तपशीलवार अभ्यास म्हणजेच केस स्टडी होय.

केस स्टडी (Case Study) वेगवेगळ्या विषयांमध्ये, वेगवेगळ्या घटकांमध्ये, वेगवेगळ्या परिस्थितीची संपूर्ण माहिती घेऊन तयार करता येते.शक्यतो केस स्टडी ही एखाद्या व्यक्तीची किंवा हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या रुग्णाची केली जाते.

केस स्टडी करण्यासाठी त्या गोष्टीचा इतिहास,म्हणजेच भूतकाळ,वर्तमानकाळ,आणि भविष्यकाळाचा अंदाज लावला जातो.(उदा.जर एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीची केस स्टडी करायची असेल तर त्या व्यक्तीची जन्मापूर्वी ची माहिती सुद्धा जमा करावी लागते.त्यानंतर त्याला दिव्यांगत्व येण्यामागे काय कारणे आहेत.

याचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.तसेच त्याला अपंगत्व येणाचे कारणे ठरलेल्या गोष्टी,त्याच्या सभोवताली असणारे वातावरण,आई वडील इत्यादी गोष्टीची माहिती जमा करावी लागते.

त्याला हे अपंगत्व जन्मापूर्वी ,जन्मावेळी,की जन्मानंतर आलेलं आहे.याची खात्री करावी लागते.म्हणजेच त्याची संपूर्ण अभ्यासपूर्ण माहिती गोळा करून त्यावर निष्कर्ष लावण्यासाठी त्या केस स्टडी महत्वाची ठरते.)

2.केस स्टडी (Case Study) कशी करावी?

 • केस स्टडी कशाची करायची आहे हे अगोदर ठरवावे.कारण केस स्टडी ही कोणत्याही साजिवाची करू शकतो असे नाही की फक्त माणसाचीच करावी. केस स्टडी म्हणजेच एखाद्या विशिस्ट गोष्टीचा परिपूर्ण अभ्यास किंवा नोंदी होय.
 • केस स्टडी कोणत्या व्यक्तीची किंवा कोणत्या गोष्टीची करायची आहे त्यासाठी त्या व्यक्तीविषयी अथवा त्या गोष्टीविषयी लागणारे साहित्याची यादी किंवा त्याची उपलब्धता तपासणे गरजेचे असते.
 • केस स्टडी साठी आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात जमा करून ठेवायची याचे नियोजन करणे आवश्यक असते.
 • केस स्टडी करण्यासाठी किती कालावधी द्यायचा आहे हे कारणांसहित स्पष्ट करणे आवश्यक असते.
 • केस स्टडी साठी आवश्यक ठिकाणी आवश्यक त्या व्यक्ती यांची माहिती घेऊन ठेवणे गरजेचे असते.
 • अनुमान काढण्याच्या वेळी केस स्टडी चा उद्देश सफल होत आहे का नाही? याची खात्री व्हायला हवी,म्हणून ठरविलेले उद्दिष्ट किंवा मिळालेल्या निकाल संतोषजनक असल्यास केसस्टडी अपयशी होऊ शकते. त्यासाठी पडताळणी विश्लेषण आणि निकाल हे प्रत्येक स्तरावर जतन करून ठेवले पाहिजे.
 • जतन करून ठेवलेला डाटा याची वेळोवेळी पडताळणी आणि विश्लेषण त्यातील दोष किंवा त्रुटी या कमी करून त्यामध्ये वास्तविकता कशी येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असते.उदाहरणार्थ-आपल्याला वर सांगितल्याप्रमाणे एखाद्या दिव्यांग व्यक्ती ची किंवा CWSN विद्यार्थी यांची केस स्टडी करायचे असेल तर आपल्याला त्या व्यक्तीचा पूर्वइतिहास म्हणजेच त्याचे आई-वडील त्यांना असलेल्या सवयी,त्यांचे आहार,राहणीमान तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती सामाजिक,परिस्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे असते. तसेच जन्मापूर्वी जन्मवेळ आणि जन्मानंतर असे वेगवेगळे टप्पे करून अभ्यासासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
 • केसस्टडी करत असताना एखाद्या व्यक्तीची कौटुंबिक परिस्थिती तसेच त्यांची अनुवंशिकता या घटकाचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.
 • केस स्टडी कशाची आहे तरी कशाची करायची एखाद्या प्राण्याची करायची असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीची करायचे असेल किंवा एखाद्या पक्षाची करायचे असेल किंवा एखाद्या वनस्पतीची करायची असेल तरीही आपण कुठल्याही गोष्टीची करू शकतो. त्यासाठी पूर्वनियोजन करणे आवश्यक असते. तसेच प्रत्येक गोष्टीसाठी लागणारी माहितीही वेगवेगळी किंवा भिन्न स्वरूपाची असते. म्हणून केस स्टडी करताना त्या त्या व्यक्तीवर किंवा त्या त्या वस्तूवर अवलंबून असते.
 • केस स्टडी मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे हे बदलत असतात. कारण एखाद्या व्यक्तीची केस स्टडी करायचे असेल तर ते व्यक्तीची पूर्व अवस्था किंवा त्याच्या पाठीमागे असलेली सर्व परिस्थितीचा अभ्यास आढावा घेऊन योग्य त्या मुद्द्याच्या आधारे केस स्टडी करणे फायद्याचे ठरते.
 • एखादी घटना घडलेली असेल त्या घटनेचा अभ्यास करायचा असेल तर केस स्टडी खूप महत्त्वाचे करू शकते. त्या परिस्थितीमध्ये त्यावेळची परिस्थिती तिचा पूर्व इतिहास हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा केस स्टडी मध्ये असतो.

3.केस स्टडी (Case Study) चे फायदे

 • एखाद्या वस्तूचा किंवा परिस्थितीचा किंवा व्यक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी केस स्टडी खूप महत्त्वाची असते.
 • केस स्टडी मुळे एखाद्या व्यक्तीचे तिच्या जीवनाविषयी चा इतिहास तसेच त्या व्यक्तीची सर्व वैयक्तिक माहिती जमा करून,त्या माहितीची व्यवस्थित योग्य त्या क्रमाने मांडणी करून घडलेल्या घटनांचा अंदाज लावण्यास किंवा अभ्यास करण्यासाठी उपयोग होतो.
 • प्रयोगशाळेमध्ये किंवा एखाद्या संशोधकाला एखाद्या विशिष्ट घटकातून उद्भवलेल्या विशिष्ट घटनेचा अभ्यास करण्यासाठी केस स्टडी उपयोगी पडते.
 • एखाद्या आजारी व्यक्ती का आजारी पडला ? त्याची संपूर्ण केस स्टडी डॉक्टर करतात.म्हणजेच केस स्टडी ही संशोधन करण्यासाठी खूपच उपयोगी आहे.
 • केस स्टडी मधून नवीन नवीन माहिती मिळते.नवीन गोष्टीचा शोध लागतो.
 • एखाद्या परिस्थितीत प्रयोग करणे अशक्य असेल त्यावेळी केस स्टडी खूप महत्वाची कामगिरी पार पडते
 • मानसशास्त्रीय अभ्यासासाठी के स्टडीचा खूप फायदा होतो.
 • एखाद्या विषयाची केस स्टडी केली म्हणजे त्या विषयाची संपूर्ण माहिती आपल्याला मिळते.त्यामुळे आपल्याला योग्य तो निर्णय घेणे शक्य होते.
 • केस स्टडी पूर्ण केल्यावर आपल्याला एखाद्या गोष्टीची परिपूर्ण माहिती मिळते

4.केस (Case Study) स्टडी चे प्रकार:

1.सामुहिक केस स्टडी., 2.व्यक्तिगत केस स्टडी., 3.स्पष्टीकरनात्मक केस स्टडी..

या प्रकारची केस स्टडी ही सहसा कारण आत्मक तपासणी करण्यासाठी वापरले जाते संशोधकांना अशा घटनांकडे पाण्यात स्वारस्य आहे त्यामुळे काही गोष्टी प्रत्यक्षात घडलेल्या असतात त्याचे संशोधन करून अंदाज बांधण्यासाठी किंवा स्पष्ट करून सांगण्यासाठी या केस स्टडी चा वापर केला जातो.

5.एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी.

अधिक सखोल संशोधन करण्यासाठी एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी वापरली जाते हे संशोधकांना त्यांचे संशोधन प्रश्न आणि गृहीतके विकसित करण्यासाठी आणि अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.

6. इंस्टूमेंटल केस स्टडी.

या प्रकारांमध्ये जेव्हा व्यक्ती किंवा गट संशोधकांना अधिक स्पष्ट समजून घेण्यासाठी महत्व महत्त्वाचे असते.तेव्हा इंस्ट्रुमेंटल केस स्टडी महत्त्वाची ठरते.

वाचा: 

ताज्या बातम्या..

करिअर संधी..

पदभरती ..

शैक्षणिक बातम्या..

सरकारी योजना..

शासन निर्णय..

नवीन नवीन पोस्ट्स मिळवण्यासाठी आमचा   What's app group join  करा.

case study meaning in marathi language

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more

संपर्क फॉर्म

case study in Marathi मराठी

 • घटना चिकित्सा ⇄ case study
 • प्रकरण अध्ययन ⇄ case study
 • विशिष्ट-वस्तूगत अभ्यास ⇄ case study
 • विशिष्टविषयगत अभ्यास ⇄ case study
 • व्यक्ति अभ्यास ⇄ case study
 • व्यक्तीचिकित्सा ⇄ case study
 • व्यष्टिगत अभ्यास ⇄ case study
 • व्यष्टी-अध्ययन ⇄ case study

case study in Gujarati ગુજરાતી

 • ચિકિત્સા વિવેચન–સમીક્ષા ⇄ case study

case study in Hindi हिन्दी

 • केस अध्ययन ⇄ case study
 • मामले का अध्ययन ⇄ case study
 • वृत का अध्ययन ⇄ case study
 • व्यष्टि अध्ययन ⇄ case study

case study in English

 • case study ⇄ case study 1. a case history, especially of an individual. 2. an analysis of a case history or histories; a study based on exhaustive compilation of actual cases.

case study Deals on Amazon

 •  › 
 • marathi-dictionary-translation-meaning-of-case study

Case Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह case चा खरा अर्थ जाणून घ्या., definitions of case.

1 . विशिष्ट परिस्थितीचे उदाहरण; काहीतरी घडत असल्याचे उदाहरण.

1 . an instance of a particular situation; an example of something occurring.

समानार्थी शब्द

2 . आजारपण, दुखापत किंवा समस्या.

2 . an instance of a disease, injury, or problem.

3 . कायदेशीर कारवाई, विशेषतः न्यायालयात निर्णय.

3 . a legal action, especially one to be decided in a court of law.

4 . वाक्यातील इतर शब्दांशी शब्दाचा अर्थपूर्ण संबंध व्यक्त करणारे संज्ञा, विशेषण किंवा सर्वनामाचे कोणतेही रूप.

4 . any of the forms of a noun, adjective, or pronoun that express the semantic relation of the word to other words in the sentence.

Examples of Case :

1 . अपघात झाल्यास, एफआयआर किंवा वैद्यकीय कायदेशीर प्रमाणपत्र (एमएलसी) देखील आवश्यक आहे.

1 . in case of an accident, the fir or medico legal certificate(mlc) is also required.

2 . अत्यंत प्रकरणांमध्ये, क्वाशिओरकोर बळींची त्वचा सोलून जाते, उघडे फोड गळतात आणि जळल्यासारखे दिसतात.

2 . in extreme case s, the skin of kwashiorkor victims sloughs off leaving open, weeping sores that resemble burn wounds.

3 . माझ्या बाबतीत HR BPO अर्थपूर्ण आहे का हे मला जाणून घ्यायचे आहे.

3 . I would like to know if HR BPO makes sense in my case .

4 . ग्लोब्युलिनची उच्च पातळी, नियम म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये उद्भवते:.

4 . a high level of globulin, as a rule, happens in such case s:.

5 . तसे असल्यास, तुम्ही कदाचित गॅसलाइटिंगचा बळी झाला असाल, हे ओळखण्यास कठिण गुप्त प्रकारची हाताळणी (आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये, भावनिक अत्याचार).

5 . if so, you may have experienced gaslighting, a sneaky, difficult-to-identify form of manipulation(and in severe case s, emotional abuse).

6 . सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली

6 . the Supreme Court had taken suo moto notice of the case

7 . टाय झाल्यास, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीला निर्णायक मत देखील असेल;

7 . in case of an equality of votes the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote;

8 . या कारणास्तव, हर्बल औषधांमध्ये, अल्केकेंगी प्रामुख्याने नेफ्रायटिस, गाउट आणि यूरिक ऍसिड स्टोनच्या बाबतीत मूत्र धारणा विरूद्ध वापरली जाते.

8 . for this reason, in phytotherapy the alkekengi is mainly used against urinary retention in the case of nephritis, gout and calculi of uric acid.

9 . प्रकरण मरेपर्यंत स्थगित करण्यात आले

9 . the case was adjourned sine die

10 . उदाहरणार्थ, आमच्या केस स्टडीमधील 48 वर्षांचा माणूस

10 . For example, the 48 year old man in our case study

11 . शेवटची प्रकरणे, अॅलेक्सिथिमिया, अपवादात्मक आहे.

11 . The last of the case s, alexithymia, is exceptional.

12 . पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची (एडीआर) नोंद केली आहे.

12 . the police has registered an accidental death report case (adr).

13 . या प्रकरणात हेमोडायलिसिस (रक्ताचे हार्डवेअर शुद्धीकरण) प्रभावी नाही.

13 . hemodialysis(hardware blood purification) in this case is not effective.

14 . 2004 मधील आताचे, प्रसिद्ध टिक टॅक यूएफओ केस हे गोष्टी कशा कार्य करतात याचे एक उदाहरण आहे.

14 . The now, famous Tic Tac UFO case from 2004 is an example of how things worked.

15 . 24 तास गंभीर शारीरिक श्रम टाळा (मधुमेह मेल्तिसच्या बाबतीत शारीरिक हालचालींबद्दल अधिक जाणून घ्या);

15 . Avoid serious physical exertion for 24 hours (learn more about physical activity in case of diabetes mellitus);

16 . सिस्टेमिक ल्युपस एरिथेमॅटोसस (SLE) हा ल्युपसचा सर्वात सामान्य प्रकार आहे, जो ल्युपसच्या जवळपास 70% प्रकरणांमध्ये आहे.

16 . systemic lupus erythematosus(sle) is the most common type of lupus, accounting for about 70 percent of lupus case s.

17 . खालील प्रत्येक बाबतीत, शब्द टिल्ड विस्तार, पॅरामीटर विस्तार, कमांड प्रतिस्थापन आणि अंकगणित विस्ताराच्या अधीन आहे.

17 . in each of the case s below, word is subject to tilde expansion, parameter expansion, command substitution, and arithmetic expansion.

18 . मुलांना त्यांच्या आणि इतरांच्या भावना ओळखण्यास शिकण्यास मदत करणे हे एक मूलभूत कार्य आहे जे पालक दुय्यम ऍलेक्झिथिमियाच्या घटना टाळण्यासाठी करू शकतात.

18 . help the children to learn to identify their emotions and others is a fundamental task that parents can do to prevent case s of secondary alexithymia.

19 . इंग्रजीमध्ये शिकवले जाणारे उत्कृष्ट कार्यक्रम, केस विश्लेषण आणि सॉफ्ट स्किल्स जसे की टीमवर्क, सादरीकरण, भाषा आणि समस्या सोडवणे.

19 . excellent programs taught in english packed with real-world business case s and soft skills such as teamwork, presentation, language and problem-solving.

20 . बॅन्जोसाठी कठोर केस (5).

20 . banjo hard case (5).

case

Similar Words

Case meaning in Marathi - Learn actual meaning of Case with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Case in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.

English to Marathi Translation

Marathi Translation is the process of translating English Sentence in to Marathi Language. So Marathi speakers understand it's meaning.

Click here for  Type in Marathi

Also Visit :  Marathi to English Translation

The major road blocker for globalization is language. Each country and states have their own language when they need to communicate with other countries either they have to learn that language or use translation. In India and world there are near about 10 Crore Marathi language speakers often they need English to Marathi Translation ( इंग्रजी ते मराठी अनुवादक ) software. The online English to Marathi  Translation Tool  provide instant translation of your English sentences. Here we are using Machine translation software that translates  English to Marathi . Type or paste your English Sentence on given box and then click on translate in Marathi button.

The translation will take 1 to 30 seconds of time in translation. Although it is not 100% accurate. But you can get an idea that what the meaning of the sentence. Translation software is evolving day by day. And we hope one day the software will able to produce 100 % accurate translation. Marathi translation is much needed in India where govt and Major Company’s works in English and a common people don’t understand it.

Explore Marathi Translation (मराठी अनुवाद)

Translation is the process of translating words from one language into another. In other words Marathi translation is the process of translating foreign language (ex. English) words or text into Marathi language. Translation is not about word-for-word substitution.

A translator must interpret and analyze all of the elements in the source text and know how each word may influence another. Marathi is written or type in "Balbodh-Devanagari Lipi" so what result you get with translation is in Marathi language with typed in Devanagari script.

मराठी भाषांतर विदेशी भाषा (उदा. अंग्रेजी) शब्द किंवा मजकूर मराठी भाषेत अनुवादित करण्याची प्रक्रिया आहे.

English to Marathi translation examples:

1. English Sentence - You are welcome in new year 2023.

Marathi Translate - नवीन वर्ष 2023 मध्ये तुमचे स्वागत आहे.

2. English Sentence - Marathi is the official language of Maharashtra State in India.

Marathi Translation - मराठी ही भारतातील महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा आहे.

How to Translate in Marathi ?

1. Type or Paste English sentence in given box.

2. Your English sentence should be Grammarly correct.

3. Better to write English in simple structure and avoid complex structure for sentence.

4. Your spellings must be correct. If system found wrong spelling it will show a red underline, you can use right click of mouse to see correct spelling.

5. Click on "Translate in Marathi" button and you will get Marathi translation in another box.

6. You will see counting of no. of words, no. of characters etc. on screen.

7. You can make formatting on text when you click on Open with editor button or save translated text either in Notepad file (.txt) format or MS-word (.doc) file.

8. By click on copy button Marathi translated text will be copied and you can paste anywhere in digital world like - Facebook, WhatsApp, Twitter, and Comments sections at any website etc.

What is Machine Translation ?

In the Context of English to Marathi translation we can say that "Machine translation is a process whereby a computer software analyzes a English (or any language) text and produces a Marathi text without human intervention. Here what you are seeing is the neural machine translation process in which you type in English and get Marathi meaning (translation).

How does Marathi translation works ?

Firstly the English to Marathi translation system interpret and do in-depth analysis of all the features of the source (i.e. English) text like - grammar, semantics, syntax, idioms, etc., and also the culture of its speakers. Than the translator do the same in-depth analysis for Marathi language and gives translated text in Marathi.

This English to Marathi translator uses Neural Machine Translation (NMT) performs the process by attempting to model high level abstractions into data, much closer to how it is undertaken by a human. Neural networks better capture the context of full sentences before translating them, which entails higher quality and a more human-sounding translation. 

Why need Marathi translation ?

Marathi is the native language of 10 Crore peoples and Official language of Maharashtra, Goa, Dadar & Nager Haveli and Daman & Diu in India. In India most of the official work of government and private sector in English language, but major population in Maharashtra not much familiar with English language. So, translation facilitate them to get English content in their mother tongue Marathi.

To facilitate communication between two different language person we need translation. Translation facilitate access of research and study material to whole world of peoples without learning the source language. Machine translator makes translation more faster and freely available to end user. Translation provides bridge between different-different language peoples. We don't have to invest time and money in learning another language for little tasks. 

Why not getting 100% accurate translation ?

As described above this is a Machine translation, or in simple words it's a software program that translate English text in Marathi. The translation software is in developing phase right now, evolving day-by-day.

Software programs works upon principles, and each language have there own principle and rules they are not related to each-other, that's why computer software program is not able to produce accurate result. Google, Microsoft, IBM and many major IT companies working on translation systems and hopefully in near future we will be able to achieve more accuracy. 

When to use Machine translation and when to avoid it ?

Sometimes, the general essence of a text is all we need from the translation. In that case, this English to Marathi machine translation software provides a perfectly acceptable translation alternative. However, machine translation won't beat a professional human translation. So it upto you, when to use it or when you need a professional human translation service.

What is the difference between Marathi translation and Marathi transcription ?

A translation tells us the meaning of words in another language. While on the another hand transcription (or transliteration) is the process of changing the script of words from one language to another language.

Example : 

English Sentence - Marathi is my mother tongue. Marathi Translation - मराठी माझी मातृभाषा आहे. Marathi Transcription - मराठी इज़ माय मदर टंग

What are the other tools for Marathi Translation ?

1. For get your English in Marathi counter-part you have more options like - "Marathi transcription" in which you can type with your qwerty keyboard in English and get in Marathi. Our Official English to Marathi typing  also known as "Marathi transliteration". Marathi transliteration is the process in which you type in Roman letters and get in Devanagari letters. In which you can type like - "mla marathi taip karayanch aahe." and you will get "मला मराठी टाईप करायचं आहे."

2. Marathi Voice typing is also a great option for draft Marathi document. Just speak in Marathi language with your mic and the Marathi speech-to-text converter will type it for you. You only need to speak, rest of the work done by Marathi voice typing tool in free.

How to change font of translated Marathi Text ?

What you have translate with English-Marathi translator is in Unicode Marathi font. If you are looking for change font of Marathi translated content there is two options - first one is you can convert your Marathi translated text in ANSI Marathi font like krutidev or devlys with Unicode to Krutidev Converter tool. Second option you can change font after download in your system. After download Marathi text open with MS word or Notepad and change font family. You can download Marathi Unicode fonts from our website download menu.

How to download Marathi Translation Software ?

We can understand you would like to download English to Marathi Translation software for offline use. But currently this software works online only due to the dependency on third party API. This Marathi translation works using Google translate API so works in online mode only. 

 • English to Marathi
 • Marathi to English
 • Marathi to Hindi
 • Marathi to Gujarati
 • Marathi to Punjabi
 • Marathi to Bangla
 • Marathi to Odia
 • Marathi to Kannada
 • Marathi to Tamil
 • Marathi to Telugu
 • Marathi to Malayalam
 • Any Language
 • Marathi Typing Test (Character by Character)
 • Marathi Unicode Typing Test
 • English Typing Test
 • English Typing Test (Character by Character)
 • Print Certificate
 • Verify Certificate
 • English Typing Tutor
 • Marathi Unicode Fonts
 • Marathi Non Unicode Fonts
 • Shree Lipi Fonts
 • Display Text in Marathi
 • Fonts Installation Instruction
 • Marathi Alt Code
 • Typing Speed Formula
 • Learn How to Type Fast
 • Type in Marathi (Minglish)
 • Marathi Alt Code Character
 • English to Marathi Typing Help
 • Marathi Alphabet
 • Marathi Counting
 • Marathi in Windows 10 Language bar
 • Marathi in Windows 11 Language bar
 • Marathi Inscript Typing
 • Kruti Dev To Unicode Converter
 • Unicode To KrutiDev Converter
 • Script Converter
 • Marathi Inscript Keyboard
 • Simple Marathi Typing
 • Roman Marathi to Devanagari Marathi Converter
 • Marathi Type in Mobile
 • Marathi OCR - Image to Text Converter
 • Text to Image
 • Number to Words Converter - Marathi

Multibhashi

 • Learn English Online Classes
 • Learn Foreign Languages
 • Learn Indian Languages
 • Live Online Classes for Kids
 • See Other Live Online Classes
 • Books to Learn French
 • Books to learn Spanish
 • Books to learn German
 • Books to learn Chinese
 • Books to learn Japanese
 • Books to learn Korean
 • Books to learn Portuguese
 • Books to learn Persian
 • Books to learn Tibetan
 • Books to learn Italian
 • Books to learn Russian
 • Best Books to learn Arabic from in 2021
 • English Dictionary
 • English – Hindi Dictionary
 • English – Kannada Dictionary
 • English – Telugu Dictionary
 • English – Tamil Dictionary
 • Learn English Articles
 • Learn Hindi Articles
 • Learn Kannada Articles
 • Learn Tamil Articles
 • Learn Gujarati Articles
 • Translation Services
 • Localization Services
 • Voice Over Services
 • Transcription Services
 • Digital Marketing Services
 • Vernacular Language Service Offerings
 • Case Studies
 • For Business / Enterprises

case meaning in Marathi | case मराठी अर्थ

case study meaning in marathi language

case  परिस्थिती

case study meaning in marathi language

case =  परिस्थिती

Pronunciation  =  🔊 bb1.onclick = function(){ if(responsivevoice.isplaying()){ responsivevoice.cancel(); }else{ responsivevoice.speak("case", "uk english female"); } }; case, pronunciation in marathi  =  केस, case  in marathi : परिस्थिती, part of speech :  noun  , definition in english : noun: a special set of circumstances noun: a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy , definition in  marathi : नाम : परिस्थितीचा एक विशेष संच, कायद्याच्या कोर्टात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी सर्वसमावेशक संज्ञा आहे ज्यायोगे व्यक्ती एक कायदेशीर उपाय शोधणे, examples in english :.

 • That law does not apply in this case

Examples in Marathi :

 • त्या परिस्थितीमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही

Synonyms of case

Antonyms of case, about english marathi dictionary.

Multibhashi’s Marathi-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Marathi to English like meaning of Chāna and from English to Marathi like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Marathi and also the definition of friend in English. Also see the translation in Marathi or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Marathi improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Marathi Language

Marathi is similar to that of many other Indo-Aryan language. It is the oldest of the Indo- Aryan regional Languages. There are about 90 Million Speakers Worldwide It’s an Indian language mainly spoken by the people of Maharashtra.You can use multibhashi to learn Marathi from English with just little efforts and Concentration. This course with help you understand, learn and use Marathi Sentences in your Daily Life.

Download App

Variation and Change in Dialects of Marathi: A Social-Dialectological Approach

 • First Online: 09 September 2023

Cite this chapter

case study meaning in marathi language

 • Sonal Kulkarni-Joshi 2  

90 Accesses

This paper provides a social-dialectological slant on variation and change in language. The particular analytical framework used here brings together language synchrony and diachrony for examining dialect change in the Marathi region. First a brief overview of the central theoretical and methodological tenets of this approach to variation and change in language is presented. Drawing on data collected in an on-going dialectological survey of Marathi, the paper provides a description of synchronic variation in case marking and agreement in the transitive-perfective clause in regional varieties of Marathi. It is suggested that the variation is the result of both language-internal and language-external factors. The contemporary dialectal data are compared with data from historical sources (Grierson, G. (1905). Linguistic Survey of India. Vol. 7. Indo-Aran family. Southern group. Specimens of the Marathi Language. Calcutta. Reprinted 1968. Delhi: Motilal Banarsidass.). An expansion in the pool of linguistic feature variants and a broad tendency towards dialect levelling (i.e. reduction in inter-dialectal differences) through standardization are noted for the regional varieties. However, the rates of standardization across linguistic features and across social groups and regions are shown to vary. The paper concludes by highlighting the benefits of a dialect survey/database for examining language variation and change.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
 • Available as EPUB and PDF
 • Durable hardcover edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

‘Dialect’ here refers to a language variety which is used in a geographically limited part of a language area in which it is ‘roofed’ by a structurally related standard variety; a dialect typically displays structural peculiarities in several language components (cf. Chambers & Trudgill, 1998: 5; Auer et al. ( 2005 )). Usually dialects have relatively little overt prestige and are mainly used orally.

The project is funded by the Rajya Marathi Vikas Sanstha, Govt. of Maharashtra (2017-).

The videos (‘The Deccan College Stimulus Kit’) can be accessed be accessed on the project website www.sdml.ac.in .

Grierson makes a difference between the Konkan standard (which includes varieties such Agri, Bankoti and Sangameshwari in the coastal stretch from Thane to north Ratnagiri) and Konkani spoken in the region extending from Rajapur in Ratnagiri district up till Sindhudurg district.

Kokni (Konkani) here refers to the speech variety of the coastal region of Maharashtra, i.e. the Konkan. This is not to be confused with Konkani, the official language in the state of Goa.

Auer, P., Hinskens, F., & Kerswill, P. (Eds.). (2005). Dialect change: Convergence and divergence in dialects of Europe . CUP.

Google Scholar  

Bisang, W. (2004). Dialectology and typology—An integrative perspective. In B. Kortmann (Ed.),  Dialectology meets typology. Dialect grammar from a cross-linguistic perspective  (pp. 11–45). Berlin: Mouton de Gruyter.

Chambers, J., & Trudgill, P. (1998; first published 1980). Dialectology. Cambridge: CUP.

Chamoreau, C., & Léglise, I. (Eds.). (2012). Dynamics of contact-induced language change (Language Contact and Bilingualism Series 2) . De Gruyter.

Hinskens, F. (2021). The future of dialects and the dialectology of the future: Some considerations, with special attention to the Dutch language area. Taal en Tongval . https://doi.org/10.5117/TET2020.1.HINS . Accessed on 14.4.2022.

Grierson, G. (1905). Linguistic Survey of India, vol. 7. Indo-Aryan Family. Southern group . Specimens of the Marathi Language. Calcutta. Reprinted 1968. Delhi: Motilal Banarsidass.

Grierson, G. (1907). Linguistic Survey of India, vol. 4.3. Indo-Aryan Family. Central Group . The Bhīl Languages, including Khāndēśī, Banjārī or Labhānī, Bahrūpiā, & c. Calcutta. Reprinted 1968. Delhi: Motilal Banarsidass.

Kazi, S. (2019). The Grammatical Sketch and Texts of Sangameshwari. Unpublished M.A. dissertation submitted to the Deccan College (Deemed University), Pune. Research funded under the project Survey of Dialects of the Marathi Language (SDML).

Kiparsky, P. (2008). Universals constrain change; change results in typological generalizations. In J. Good (Ed.), Linguistic universals and language change . Oxford: OUP.

Klaiman, M. (1987). Mechanisms of ergativity in South Asia. Lingua, 71 (1–4), 61–102.

Article   Google Scholar  

Kulkarni-Joshi, S. (2016). Forty years of language contact and change in Kupwar: A critical reassessment of the intertranslatability model. International Journal of South Asian Languages and Linguistics , De Gruyter, 147–174.

Kulkarni-Joshi, S., & Kelkar, M. (2020). Synchronic variation and diachronic change in dialects of Marathi. In T. Khan et al. (Ed.), Alternative horizons in linguistics . Munich: Lincom Europa.

Labov. W. (2003). Pursuing the cascade model. In D. Britain, & J. Cheshire (Eds.), Social dialectology (pp. 9). Amsterdam: John Benjamins.

Masica, C. (1991). The Indo-Aryan languages . Cambridge: CUP.

Mufwene, S. (2001). The Ecology of Language Evolution . Cambridge University Press.

Book   Google Scholar  

Paradkar, R. (2021). Language and transnational identity: A sociolinguistic account of the Kokni diaspora in Cape Town . Doctoral dissertation submitted to Deccan College Postgraduate and Research Institute, Pune.

Peterson, J. (2022). A sociolinguistic-typological approach to the linguistic prehistory of South Asia: Two case studies. Language Dynamics and Change, 1–50.

Sankoff, G. (2006). Age: Apparent time and real time. Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics , Second Edition. Article Number: LALI: 01479. Accessed online on 29 April 2019.

Satam, S. (2020). Variation and change in the speech variety of Sawantwadi. Bulletin of Deccan College Postgraduate and Research Institute, 80 , 135–145. Research funded under the project Survey of Dialects of the Marathi Language (SDML).

Siewierska, A., & Bakker, D. (2006). Bi-directional versus uni-directional asymmetries in the encoding of semantic distinctions in free and bound person forms. In T. Nevalainen, J. Klemola, & M. Laitinen (Eds.), Types of variation: Diachronic, dialectal and typological interfaces (pp. 21–50) . Amsterdam: John Benjamins.

Trudgill, P., Britian, D., & Cheshire, J. (2003). Social Dialectology . Amsterdam: John Benjamins.

Tulpule, S. G. (1949). Prachīn Marathi Gadya [In Marathi]. Pune: Venus Book Stall.

Tulpule, S. G. (1963). Prachīn Maraṭhi koriv Lekh [In Marathi] . Pune University Press.

Tulpule, S. G. (Ed.). (1966). Līḷācharitra (purvārdha, Part 2) [In Marathi]. Nagpur-Pune: Suvichar Prakashan Mandal.

Tulpule, S. G. (1973). Yādavkalīn Marathi Bhāshā , 2nd edition. Pune: Venus Prakashan.

Walkden, G. (2017). The actuation problem. In A. Ledgeway & I. Roberts (Eds.), Cambridge handbook of historical syntax (pp. 403–424). Cambridge University Press.

Chapter   Google Scholar  

Weinreich, U., Labov, W., & Herzog, M. (1968). Empirical foundations for a theory of language change. In W. P. Lehmann & Y. Malkiel (Eds.), Directions for historical linguistics: A symposium (pp. 95–195). University of Texas Press.

Download references

Author information

Authors and affiliations.

Deccan College, Pune, Maharashtra, India

Sonal Kulkarni-Joshi

You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

Corresponding author

Correspondence to Sonal Kulkarni-Joshi .

Editor information

Editors and affiliations.

Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India

Pritha Chandra

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2023 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd.

About this chapter

Kulkarni-Joshi, S. (2023). Variation and Change in Dialects of Marathi: A Social-Dialectological Approach. In: Chandra, P. (eds) Variation in South Asian Languages. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-1149-3_9

Download citation

DOI : https://doi.org/10.1007/978-981-99-1149-3_9

Published : 09 September 2023

Publisher Name : Springer, Singapore

Print ISBN : 978-981-99-1148-6

Online ISBN : 978-981-99-1149-3

eBook Packages : Education Education (R0)

Share this chapter

Anyone you share the following link with will be able to read this content:

Sorry, a shareable link is not currently available for this article.

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative

 • Publish with us

Policies and ethics

 • Find a journal
 • Track your research

Navigation Menu

Search code, repositories, users, issues, pull requests..., provide feedback.

We read every piece of feedback, and take your input very seriously.

Saved searches

Use saved searches to filter your results more quickly.

To see all available qualifiers, see our documentation .

 • Notifications

Marathi NLP - is a repository dedicated to development of tools and resources for Marathi language.

l3cube-pune/MarathiNLP

Folders and files, repository files navigation, l3cube-mahanlp.

Despite being the third most popular language in India, the Marathi language lacks useful NLP resources. With L3Cube-MahaNLP , we aim to build resources and a library for Marathi natural language processing. We have contributed un-supervised, supervised datasets, and Transformer models for Marathi. The supervised datasets include Marathi sentiment analysis, named entity recognition, and hate speech detection. With this, we at L3Cube-Pune aim to bring Marathi to the forefront of IndicNLP. Our vision is to make Marathi a resource-rich language and promote AI for Maharashtra!

[Update] The library is now available in a python package:

Usage examples are provided in this demo Colab .

[Update] We have released a new code-mixed Marathi-English unsupervised dataset MeCorpus and supervised datasets like MeSent, MeHate, and MeLID. [Update] We have released a new multi-domain Sentiment analysis dataset MahaSent-MD with 60k samples across four diverse domains. A new sentiment analysis model is also released on HF.

L3Cube-MahaCorpus and Marathi BERT

L3Cube-MahaCorpus is a Marathi monolingual data set scraped from different internet sources. We expand the existing Marathi monolingual corpus with 24.8M sentences and 289M tokens. We also present, MahaBERT, MahaAlBERT, and MahaRoBerta all BERT-based masked language models, and MahaFT, the fast text word embeddings both trained on full Marathi corpus with 752M tokens. The evaluation details are mentioned in our paper link

Dataset Statistics

L3Cube-MahaCorpus(full) = L3Cube-MahaCorpus(news) + L3Cube-MahaCorpus(non-news)

Full Marathi Corpus incorporates all existing sources .

L3Cube-MeCorpus and code-mixed MeBERT

L3Cube-MeCorpus is a first-of-its-kind large code-mixed Marathi-English (Mr-En) corpus with 10 million social media sentences released in paper .

Marathi BERT models and Marathi Fast Text model

The full Marathi Corpus is used to train BERT language models and made available on Hugging Face model hub.

Supervised Datasets

L3Cube-MahaCorpus, L3Cube-MahaNER, L3Cube-MahaHate, L3Cube-HateEval-Mr, L3Cube-MahaSent-MD, L3CubeMahaSent, L3Cube-MeCorpus, L3Cube-MahaSent-MD, L3Cube-MeSent, L3Cube-MeHate, and L3Cube-MeLID are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License . The datasets are released to the community for research purposes only and the group is not responsible for any misuse of these datasets.

Publications

This project is led by Raviraj Joshi under L3Cube Labs, Pune. For any queries contact [email protected] .

Contributors 6

@ravirajoshi

 • Jupyter Notebook 92.0%
 • Python 8.0%

Megan Sharp

We hire a huge amount of professional essay writers to make sure that our essay service can deal with any subject, regardless of complexity. Place your order by filling in the form on our site, or contact our customer support agent requesting someone write my essay, and you'll get a quote.

case study meaning in marathi language

Customer Reviews

Affiliate program

Refer our service to your friend and receive 10% from every order

icon

Our Top Proficient Writers At Your Essays Service

case study meaning in marathi language

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

 • We're Hiring!
 • Help Center

paper cover thumbnail

Discovering suffixes: A Case Study for Marathi

Profile image of Tanveer Siddiqui

enggjournals.com

Related Papers

International Journal

Tanveer Siddiqui

case study meaning in marathi language

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

In natural language processing, it is important that the context and the meaning of words are retained while also ensuring the efficacy of the data modelling process. During human-to-human interactions, special care is taken regarding the tense and phrasing of the words by taking into consideration the rules of grammar of the specific language. While this modification of words is necessary for framing consistent sentences, these appendages do not add significant value to the original meaning of the word. Stemming is the process of converting words back to their root form for efficient and accurate modelling of the data. In this paper, MTStemmer, a new stemmer for the Marathi language is proposed. It focuses on the stripping of suffixes for obtaining the root word form. The proposed stemmer applies a multilevel approach by taking into consideration both auxiliary verb-based suffixes and gender-based suffixes. The presented approach intends to improve upon the limitations of the previ...

MOHD SHAHID HUSAIN

This paper presents an unsupervised approach for the development of a stemmer (For the case of Urdu & Marathi language). Especially, during last few years, a wide range of information in Indian regional languages has been made available on web in the form of e-data. But the access to these data repositories is very low because the efficient search engines/retrieval systems supporting these languages are very limited. Hence automatic information processing and retrieval is become an urgent requirement. To train the system training dataset, taken from CRULP [22] and Marathi corpus [23] are used. For generating suffix rules two different approaches, namely, frequency based stripping and length based stripping have been proposed. The evaluation has been made on 1200 words extracted from the Emille corpus. The experiment results shows that in the case of Urdu language the frequency based suffix generation approach gives the maximum accuracy of 85.36% whereas Length based suffix stripping algorithm gives maximum accuracy of 79.76%. In the case of Marathi language the systems gives 63.5% accuracy in the case of frequency based stripping and achieves maximum accuracy of 82.5% in the case of length based suffix stripping algorithm.

Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence

Gurpreet Singh Lehal

Smart Systems and IoT: Innovations in Computing

Bharti Nathani

Stemming is one of the important tasks of Natural Language Processing Applications, such as in Information retrieval and Machine Translation. In this research paper, we focused on Derivational Stemmer for resource-poor language Sindhi, in Devanagari Script by using suffix Stripping approach. A dictionary of frequent words is added to reduce over and under stemming error. This is our first attempt to develop a Rule-based Derivational Stemmer in Sindhi Devanagari Script. We compared the results of this derivational stemmer with inflectional stemmer of Sindhi Devanagari Script, previously developed by us.

2014 International Conference on Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques (ICICT)

Bankim Patel , Jikitsha Sheth

Especially, during last few years, a wide range of information in Indian regional languages like Hindi, Urdu, Bengali, Oriya, Tamil and Telugu has been made available on web in the form of e-data. But the access to these data repositories is very low because the efficient search engines/retrieval systems supporting these languages are very limited. Hence automatic information processing and retrieval is become an urgent requirement. This paper presents an unsupervised approach for the development of an Urdu stemmer. To train the system a training dataset, taken from CRULP [22], consists of 111,887 words is used. For generating suffix rules two different approaches, namely, frequency based stripping and length based stripping have been proposed. The evaluation has been made on 1200 words extracted from the Emille corpus. The experiment results shows that the frequency based suffix generation approach gives the maximum accuracy of 85.36% whereas Length based suffix stripping algorithm gives maximum accuracy of 79.76%.

Johannes Leveling

Abstract. For the participation of Dublin City University (DCU) in the FIRE-2012 Morpheme Extraction Task (MET), we investigated a rule based stemming approaches for Bengali and Hindi IR. The MET task itself is an attempt to obtain a fair and direct comparison between various stemming approaches measured by comparing the retrieval effectiveness obtained by each on the same dataset. Linguistic knowledge was used to manually craft the rules for removing the commonly occurring plural suffixes for Hindi and Bengali.

Pravesh Koirala

Stemming is an integral part of Natural Language Processing (NLP). It's a preprocessing step in almost every NLP application. Arguably, the most important usage of stemming is in Information Retrieval (IR). While there are lots of work done on stemming in languages like English, Nepali stemming has only a few works. This study focuses on creating a Rule Based stemmer for Nepali text. Specifically, it is an affix stripping system that identifies two different class of suffixes in Nepali grammar and strips them separately. Only a single negativity prefix (Na) is identified and stripped. This study focuses on a number of techniques like exception word identification, morphological normalization and word transformation to increase stemming performance. The stemmer is tested intrinsically using Paice's method and extrinsically on a basic tf-idf based IR system and an elementary news topic classifier using Multinomial Naive Bayes Classifier. The difference in performance of these ...

Jumi Sarmah

Stemming is a technique that reduces any inflected word to its root form. Assamese is a morphologically rich, scheduled Indian language. There are various forms of suffixes applied to a word in various contexts. Such inflected words if normalized will help improve the performance of various Natural Language Processing applications. This paper basically tries to develop a Look-up and rule-based suffix stripping approach for the Assamese language using WordNet. The authors prepare the dictionary with the root words extracted from Assamese WordNet and Named Entities. Appropriate stemming rules for the inflected nouns, verbs have been set to the rule engine and later tested the stemmed output with the morphological root words of Assamese WordNet and Named Entities by computing hamming distance. This developed stemmer for the Assamese language achieves accuracy of 85%. Also, the authors reported the IR system’s performance on applying the Assamese stemmer and proved its efficiency by ret...

RELATED PAPERS

Crisanto Salazar González

Review of International Economics

Frank Stafford

Paulo Tadeu Campos Lopes

Revista de Administração Pública

Andre Medici

Cinde Donoghue

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Metin Keskin

Danilo Montesi

Journal of Neuropathology & Experimental Neurology

Darren Gitelman

Journal of Social Inclusion Studies

Sanghmitra Acharya

Composite Structures

Luciano Demasi

VNU Journal of Science: Economics and Business

International Journal of …

Raquel Figueiredo

Food and Health

Zeynep Kalaycı

The Electronic Journal of Linear Algebra

RICARDO GIRON SOTO

International Journal of Scientific Research in Knowledge

radhika tiwari

Proceedings of the National Academy of Sciences

Kristina Eriksson

Journal of Applied Mathematics and Physics

Deborah Makinde

International Journal of Business and Systems Research

ximena mendoza

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Georgina Coldwell

Journal of Clinical Immunology

Antonio Condino-Neto

Sustainability

Noora Aldulijan , Ahmed Alotaibi

"Theology and Escatology in the Stobaean Hermetica", Andreea-Maria Lemnaru Espuña

Dr. Andreea Lemnaru-Espuña

Boston College Law Review

George Kappus

Alan Weidemann

HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe)

Judicaëlle Dietrich

 •   We're Hiring!
 •   Help Center
 • Find new research papers in:
 • Health Sciences
 • Earth Sciences
 • Cognitive Science
 • Mathematics
 • Computer Science
 • Academia ©2024

Please fill the form correctly

Dr.Jeffrey (PhD)

case study meaning in marathi language

The writers of PenMyPaper establish the importance of reflective writing by explaining its pros and cons precisely to the readers. They tend to ‘do my essay’ by adding value to both you (enhancing your knowledge) and your paper.

Customer Reviews

 • Words to pages
 • Pages to words

COMMENTS

 1. case study

  A case study is an in-depth, detailed examination of a particular case within a real-world context. For example, case studies in medicine may focus on an individual patient or ailment; case studies in business might cover a particular firm's strategy or a broader market; similarly, case studies in politics can range from a narrow happening over time like the operations of a specific political ...

 2. Case Study Meaning In Marathi

  Case Study meaning in Marathi - Learn actual meaning of Case Study with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Case Study in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

 3. Google Translate

  Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

 4. केस स्टडी (Case Study) म्हणजे काय।केस स्टडी कशी करावी।केस स्टडी चे फायदे

  2.केस स्टडी (Case Study) कशी करावी? केस स्टडी कशाची करायची आहे हे अगोदर ठरवावे.कारण केस स्टडी ही कोणत्याही साजिवाची करू शकतो असे नाही की फक्त ...

 5. case study meaning in Marathi मराठी #KHANDBAHALE

  1. a case history, especially of an individual. 2. an analysis of a case history or histories; a study based on exhaustive compilation of actual cases. what is case study meaning in Marathi मराठी? It is a translation of word case study in Marathi मराठी dictionary and case study synonyms, antonyms.

 6. Case Meaning In Marathi

  Meaning of Case in Marathi language with definitions, examples, antonym, synonym. मराठीत अर्थ वाचा.

 7. Research Methodology Marathi Version

  Research-Methodology-Marathi-Version - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

 8. English to Marathi Translation

  The online English to Marathi Translation Tool provide instant translation of your English sentences. Here we are using Machine translation software that translates English to Marathi. Type or paste your English Sentence on given box and then click on translate in Marathi button. The translation will take 1 to 30 seconds of time in translation.

 9. case meaning in Marathi

  Marathi is similar to that of many other Indo-Aryan language. It is the oldest of the Indo- Aryan regional Languages. There are about 90 Million Speakers Worldwide It's an Indian language mainly spoken by the people of Maharashtra.You can use multibhashi to learn Marathi from English with just little efforts and Concentration.

 10. Discovering suffixes: A Case Study for Marathi Language

  The proposed system is evaluated using a case study for Marathi language, which shows promising results. The paper concludes that EBMT is a powerful and promising approach to machine translation ...

 11. Variation and Change in Dialects of Marathi: A Social ...

  The Marathi-speaking region (i.e. the modern state of Maharashtra) is flanked by at least five other language regions: Gujarati-speaking regions to the north-west, Hindi-speaking in Madhya Pradesh and Chattisgarh to the north and north-east, Telugu and Kannada-speaking areas to the south-east and the south and the Konkani-speaking region to the south-west.

 12. PDF Neural Machine Translation in Low-Resource Setting: a Case Study in

  The transfer learning approach we used utilizes a pivot language. For the task of English to Marathi translation we use Hindi as a pivot language which assists this task. We chose Hindi as the pivot language because Hindi and Marathi are linguistically close languages. Also English-Hindi parallel corpus is larger as compared to other English to

 13. GitHub

  Despite being the third most popular language in India, the Marathi language lacks useful NLP resources. With L3Cube-MahaNLP, we aim to build resources and a library for Marathi natural language processing. We have contributed un-supervised, supervised datasets, and Transformer models for Marathi.

 14. Robust Sentiment Analysis for Low Resource languages Using Data

  study of data augmentation approaches for the low-resource Indic language Marathi. Although domain-specific datasets for sentiment analysis in Marathi exist, they often fall short when applied to generalized and variable-length inputs. To address this challenge, this research paper proposes four data augmentation

 15. PDF Discovering suffixes: A Case Study for Marathi Language

  Discovering suffixes: A Case Study for Marathi Language Mudassar M. Majgaonker Comviva Technologies Limited Gurgaon, India ... stripping results in change in the meaning of the word. So, it

 16. PDF 10.11648.j.ijecs.20170206.18

  Students Studying Marathi as a Foreign Language - A Case Study in Mauritius This study was carried out in a school in a rural region in the south east area of the island. The aim was to use different technological tools to enhance the learning of Marathi language in the classroom. It has been observed that the

 17. Case Study Meaning In Marathi Language

  Case Study Meaning In Marathi Language. Nursing Psychology Mathematics Healthcare +54. 4.8/5. Min Area (sq ft) Discuss the details of your assignment and rest while your chosen writer works on your order. 4629 Orders prepared.

 18. Case Study Meaning In Marathi Language

  44Customer reviews. ID 28506. Services. ID 12011. Case Study Meaning In Marathi Language, What To Write In A Personal Statement For College Applicatio, Research Paper On Interlinking Of River, Young Professional Programme Un Cover Letter, Cheap Article Review Editor Services For Masters, Nonfiction Book Report Form, Best Movie Review Writing ...

 19. Discovering suffixes: A Case Study for Marathi

  Keywords-component; Marathi morphology, Marathi stemmer, Unsupervised stemmer, Rule-based stemmer, Natural language processing I. INTRODUCTION Suffix stripping is a pre-processing step required in a number of natural language processing applications such as information retrieval, text summarization, document clustering, and word sense ...

 20. Case Study Meaning In Marathi Language

  Featured. 10Customer reviews. Level: University, College, High School, Master's, PHD, Undergraduate. Case Study Meaning In Marathi Language. Our team of paper writers consists only of native speakers coming from countries such as the US or Canada. But being proficient in English isn't the only requirement we have for an essay writer.

 21. Case Study Meaning In Marathi Language

  Case Study Meaning In Marathi Language - is a "rare breed" among custom essay writing services today. All the papers delivers are completely original as we check every single work for plagiarism via advanced plagiarism detection software.

 22. Case Study Meaning In Marathi Language

  The second you place your "write an essay for me" request, numerous writers will be bidding on your work. It is up to you to choose the right specialist for your task. Make an educated choice by reading their bios, analyzing their order stats, and looking over their reviews. Our essay writers are required to identify their areas of interest so ...